Maij botst met partijgenoten over proef dimlicht overdag

DEN HAAG, 16 JUNI. Dimlichten overdag, verplicht of niet verplicht? Minister Maij-Weggen (verkeer) ergerde zich gisteren zichtbaar aan haar partijgenoot R. Roosen-van Pelt die zich in het Tweede-Kamerdebat over verkeersveiligheid eindelijk ondubbelzinnig tegen een verplichte Motorrijtuigenverlichting Overdag (MVO) uitsprak.

Na afloop van het debat vielen tussen beiden dan ook enkele harde woorden. De precieze tekst van dit gesprek in de Groen van Prinsteren-zaal zal wel altijd voor de buitenwereld geheim blijven - Maij's woordvoerder wees de pers terug naar de tribune. Maar de stemverheffing en de mimiek getuigden van wrevel en onenigheid. “Ik heb mijn lijnen uitgezet, ik vind dat ik verregaand aan jullie tegemoet ben gekomen”, klonk het aan het eind van het tête à tête duidelijk uit de mond van Maij. Roosen-van Pelt koos, samen met de CDA-verkeersspecialist Van Vlijmen, die haar volledig leek te steunen, de rechter uitgang. Maij ging linksaf.

De minister speelde hoog spel. Even leek ze zelfs de positie van Roosen-van Pelt inzet van haar strijd te maken, al zou ze na afloop van het debat zeggen dat ze zich verkeerd had uitgedrukt. “U kunt uw motie (van de oppositie tegen MVO, - red) in stemming brengen, maar het lijkt me voor de positie van mevrouw Roosen niet zo adequaat.”

De ergernis van Maij is niet verwonderlijk. Haar plan om in het kader van de verkeersveiligheid als voorschot op mogelijke Europese regelgeving automobilisten in Benelux-verband voor een proefperiode van een jaar te verplichten ook overdag de lichten aan te doen, is gisteren min of meer ten grave gedragen.

Behalve de oppositie, die een motie tegen de MVO in stelling bracht, bleek gisteren, overigens niet zonder dubbelzinnigheid vooraf, ook de CDA-fractie bij monde van Roosen-van Pelt tegen een verplichting te zijn. “De minister heeft van ons niet het groene licht voor een verplichte MVO”, klonk het aan het einde van het debat welhaast emotioneel uit de mond van Roosen-van Pelt.

Maij houdt evenwel vast aan de MVO. Ze rept van een compromis. Eerst een voorlichtingscampagne in Nederland. Dan een proef in de Benelux, op verzoek van de Kamer zo mogelijk op vrijwillige basis. En vervolgens, indien de resultaten van de Benelux-proef overtuigend zijn, dimlichten overdag in de hele EG.

Indien de Benelux-partners niet tegemoet kunnen komen aan de verlangens van het CDA om een proef zonder verplichting te houden keert Maij terug naar de Tweede Kamer, zei ze gisteren na afloop van het debat. “Ik zal dan uitleggen dat er geen MVO in de Benelux komt. Dan is het zeer de vraag of een meerderheid in de Kamer dat wenselijk acht. Houdt men dan nog vol, dan is men tegen MVO in Nederland, in de Benelux en in de hele EG. Maar dat wordt hier door niemand gezegd.”

Waarom houdt de minister zo vast aan de MVO? Roosen-van Pelt weet het niet. “Het is mij onduidelijk. Ik zie het een beetje als een solo-actie van mevrouw Maij-Weggen.”

De minister zelf toont zich niet honderd procent tevreden met het optreden van haar partijgenoot. “Met alle respect, het is soms niet altijd even eenvoudig en heel helder om voor ogen te krijgen wat mevrouw Roosen wel en wat ze niet wil.” Hoe dat komt? “Tja, dat kunt u mij vragen, de ene parlementariër zal glashelder zijn mening uiten, mevrouw Roosen doet het wat omzichtiger. Dat maakt het voor mij moeilijker om haar tegemoet te komen. Ik stel vast dat, zelfs na vragen van andere Kamerleden, het nog steeds lastig is om vast te stellen hoe zij de zaak ingericht wil hebben.”

De oppositie brengt vóór het overleg van Maij met haar Benelux-partners waarschijnlijk nog deze week de motie tegen een verplichte MVO in stemming. Nu maar afwachten wat Roosen-van Pelt doet.

    • Geert van Asbeck