Kans Den Haag op VN-bureau groeit

GENEVE, 16 JUNI. Den Haag maakt grote kans de vestigingsplaats te worden van een nieuwe VN-organisatie die naleving moet controleren van een nog te sluiten verdrag over chemische wapens.

Bij een eerste geheime stemming onder de lidstaten van de ontwapeningsconferentie van de VN in Geneve behaalde Den Haag gisteren de meeste stemmen. Den Haag kreeg 14 stemmen, gevolgd door Wenen met 12,5 stemmen. De derde kandidaat, Geneve, kreeg 2,5 stemmen en trok zich vervolgens terug. Tien lidstaten onthielden zich nog van een keuze. Vrijdag volgt de beslissende stemming. Bij de organisatie komen een kleine duizend man hooggeschoold personeel te werken.