Herbenoeming Delors heeft brede steun

LUXEMBURG, 16 JUNI. Met de herbenoeming van Jacques Delors volgende week tijdens de top in Lissabon lijkt weinig meer mis te kunnen gaan. Tijdens de vergadering van de EG-ministers van buitenlandse zaken gisteren in Luxemburg, was alleen bij de Britten nog enige reserve merkbaar.

Minister Van den Broek zei tegen verslaggevers “de grote verdienste van Delors dik te onderstrepen” en in Den Haag steun voor herbenoeming te zullen bepleiten. Delors geniet ook de steun van de Fransen en de Duitsers. Deze week maakt de Portugese premier Cavaco Silva een rondgang langs de Europese hoofdsteden.

Van den Broek noemde berichten van de afgelopen dagen als zou Delors als zondebok voor het Deense "Nee' worden geslachtofferd “unfair”. “Wij zijn allemaal verantwoordelijk voor Maastricht.” Vooral in de Britse pers is Delors consequent gepresenteerd als symbool van de crisis die de EG trof na de uitslag van het Deense referendum. Gesuggereerd werd dat Delors, wiens termijn eind dit jaar afloopt, door de Europese regeringsleiders volgende week in Lissabon vervangen zou worden. Daarbij werd onder meer de naam van de Duitse oud-minister van buitenlandse zaken Genscher genoemd.

Delors zelf heeft zich nog niet in het openbaar uitgelaten over zijn mogelijke kandidatuur. In Brussel wordt dat in verband gebracht met het referendum in Ierland over "Maastricht'. Zeggen ook de Ieren nee dan wordt het verdrag algemeen als politiek en juridisch dood beschouwd. Dat heeft praktische consequenties voor de duur van de eerstvolgende zittingstermijn van de Commissie - die wordt dan toch weer vier, in plaats van twee jaar.