Grote tentoonstelling Mondriaan in Den Haag

DEN HAAG, 16 JUNI. Het Haags Gemeentemuseum wijdt in 1994 een expositie aan Piet Mondriaan, die in opzet vergelijkbaar zal zijn met de grote Van Gogh-tentoonstelling in 1990 en die van Rembrandt vorig jaar. Dit heeft de sponsor van de expositie, het Franse Fondation Elf en de Nederlandse groep Elf Aquitaine vandaag in Parijs bekendgemaakt.

Directeur Rudi Fuchs van het Gemeentemuseum zegt dat het de omvangrijkste expositie wordt die ooit aan Mondriaan is gewijd. Frits Becht, directeur van de Stichting Cadre die de tentoonstelling voorbereidt, mikt op vijftig schilderijen en honderdvijftig tekeningen. Becht zette eerder de exposities van het werk van Van Gogh en Rembrandt op.

Het is de bedoeling dat de tentoonstelling op 1 februari 1994 opengaat, vijftig jaar na de sterfdag van Piet Mondriaan, en duurt tot juli van dat jaar. Daarna verhuist de expositie naar de National Gallery in Washington DC.

Becht gaat uit van een budget van tien miljoen gulden. Bij Van Gogh was dat twintig miljoen. Zestig procent daarvan zal moeten worden opgebracht uit kaart- en catalogusverkoop. Net als bij de Van Gogh- en de Rembrandttentoonstelling worden de bezoekuren in dure en goedkopere "blokken' verdeeld en zal het museum zeven dagen in de week twaalf uur open zijn. Becht gaat uit van 400.000 bezoekers, een aantal dat tot maximaal 800.000 kan uitlopen.

Bij de Van Gogh-tentoonstelling kwamen 1,25 miljoen bezoekers, het dubbele van waarop was gerekend. Die expositie werd afgesloten met een voordelig saldo van drie miljoen gulden. De organiserende Stichting Cadre verwacht voor de Mondriaan-tentoonstelling een bijdrage van een miljoen gulden van de rijks-, provinciale en gemeentelijke overheid. Drie miljoen moet worden opgebracht door sponsors. Elf, dat tijdens de Van Gogh-tentoonstelling het bijbehorende filmfestival steunde is tot nu toe de enige hoofdsponsor.

Foto: Color planes in oval.