Faillissementen dreigen door Russische wet; Veel bedrijven in geldnood

MOSKOU, 16 JUNI. President Boris Jeltsin van Rusland heeft de weg geopend voor een golf faillissementen. Vlak voor zijn vertrek naar de Verenigde Staten heeft Jeltsin een decreet ondertekend dat het mogelijk maakt om bedrijven bankroet te verklaren.

Tot op heden kon dat in Rusland niet, met als gevolg dat veel noodlijdende ondernemingen bleven doordraaien zonder dat er liquide middelen voor handen waren. Volgens het decreet van Jeltsin kunnen bedrijven failliet worden verklaard als ze drie maanden lang niet in staat blijken hun financiële verplichtingen jegens de overheid of elkaar na te komen dan wel als hun uitstaande schuld twee keer groter is dan hun eigen nominale boekwaarde.

Gaat een bedrijf bankroet, dan wordt het overgedragen aan een speciaal te vormen comité van curatoren. Dit kan beslissen over de verkoop van de inboedel en het onroerend goed. Ook buitenlandse investeerders kunnen daarbij meedingen.

De regeling zal komend half jaar waarschijnlijk tot een groot aantal faillissementen leiden. Sinds de Russische regering van premier Jegor Gaidar begin dit jaar haar "krap geld-politiek' doorvoerde, verkeren veel bedrijven in acute liquiditeitsnood. Vijftig procent van de transacties die ze onderling regelen, wordt afgedaan met schuldbekentenissen waarvoor geen enkele hogere politieke of financiële instantie garant staat. De termijn van drie maanden kan een doodsteek worden voor die bedrijven die tot nu toe via overheidssubsidies in leven bleven. Met behulp van het gisteren door Jeltsin ondertekende decreet kan de regering deze donaties als schulden opvoeren en aldus via faillissementen een herstructurering van de industrie zien te stimuleren.

Of dat laatste ook zal gebeuren, is echter de vraag. Tot nu toe is de regering van Jeltsin steeds bezweken voor de druk van de "captains of industry' om het bedrijfsleven te hulp te komen. Gaidar moest dit voorjaar extra overheidskredieten toezeggen om de dreigende faillissementen te bezweren, hetgeen heeft geleid tot een rentestanden van tachtig tot honderd procent en een hernieuwde destabilisatie van de roebel. Vervolgens heeft president Jeltsin ook nog een van de representanten van het industriële complex als vice-premier benoemd. Tot zover onze correspondent.

    • Hubert Smeets