Cuba bouwt schuilkelders

HAVANA, 16 JUNI. Cuba is een grootscheepse perscampagne begonnen waarbij de bevolking wordt opgeroepen te helpen bij de bouw van een uitgebreid stelsel van ondergrondse tunnels en schuilkelders.

Het land wil zich zo voorbereiden op een mogelijke Amerikaanse invasie en op bombardementen. De leiders van de Unie van de Jonge Communisten van Cuba gingen zondag onder grote publieke belangstelling met houwelen, spaden en emmers aan de slag in een grot in Matanzas honderd kilometer ten oosten van Havana. Aan de "volkstunnels' was al eerder gebouwd, maar tot dusver werd er in de pers maar op een discrete manier melding van gemaakt.