Bronbeek

Ik wil Michiel Hegener melden dat Koning Willem III in 1859 in zijn schenkingsakte heeft bepaald, dat het landgoed Bronbeek uitsluitend werd geschonken voor ex-KNIL-militairen beneden de rang van officier. Tevens werd bepaald, dat zestig procent van het pensioen werd ingehouden als kostgeld (NRC Handelsblad, 3 juni).

Tegenwoordig kunnen ook militairen van de Koninklijke Landmacht, Marine en Luchtmacht na de pensioenleeftijd worden toegelaten. Nooit hebben besnorde KNIL-officieren op Bronbeek in de ziekenboeg onder de witte lakens gelegen. De ziekenboeg is trouwens nu opgenomen in het hoofdgebouw.

Ex-staatssecretaris Van Houwelingen hebben wij in 1982 van zijn snode plannen kunnen afhouden om Bronbeek wegens bezuiniging te sluiten. Het ontmoetingscentrum heet Koempoelan Bronbeek en wordt met oe geschreven.

Vlamingen weten in de regel meer van onze geschiedenis af dan Nederlanders. Bij de oprichting van de VOC in 1602 waren nogal wat Vlamingen en Duitsers betrokken. Tot 1914 werden vele niet-Nederlanders in het KNIL opgenomen.

Tot slot: Kabar Angan moet zijn Kabar Angin!

Ik heb met de kinderen naar het bandje van het concert van Eric Clapton geluisterd. Wat een talent. Muziek is iets heel moois. Ik ga graag naar concerten: Michael Jackson van de week. Voor mij zijn er altijd twee shows: die van de ster en die van het publiek. Helaas zal ik het North Sea Jazz Festival, met zijn grote verscheidenheid aan Amerikaanse en internationale talenten, dit jaar moeten missen.

    • Mede-Oprichter Stichting Vrienden van Bronbeek
    • C.J. Stolk