BIB verdeeld over EMU, en nieuwe Euro-munt

BAZEL, 16 JUNI. Binnen de Bank voor Internationale Betalingen (BIB) is onenigheid ontstaan over het gisteren gepubliceerde jaarverslag. Volgens de president van de Franse centrale bank, Jacques de Larosière, is het rapport veel te negatief over de Europese Monetaire Unie (EMU).

Larosière, tevens voorzitter van het comité van de tien Europese bankpresidenten dat het bestuur van BIB vormt, noemde het jaarverslag “sterk bevooroordeeld”. “Het comité is niet gekend in de inhoud van het rapport vóór publikatie. Persoonlijk vind ik het rapport niet objectief.” De Franse Bankpresident uitte zijn kritiek tijdens een bijeenkomst van de nationale bankpresidenten in het Zwitserse Basel.

De directeur-generaal van de BIB, A. Lamfalussy, zei dat het rapport - nog voor het Deense referendum geredigeerd - slechts de optiek van de directie weerspiegelt en niet die van de afzonderlijke bankpresidenten.

De bankpresidenten vinden dat in het BIB-rapport te negatief wordt geoordeeld over de toekomst van de EMU en de Europese munt. Sommigen zetten mogelijk hun handtekening niet onder het stuk. De irritatie betreft vooral de aanmerkingen die de BIB heeft op het in december vorig jaar gesloten verdrag van Maastricht.

Maar volgens Lamfalussy, medeverantwoordelijk voor het rapport gaat het niet zozeer om het verdrag van Maastricht zelf. “Het gaat om het vermogen van de toekomstige Europese Centrale Bank om adequate anti-inflatie maatregelen te nemen, bijvoorbeeld ingeval van hoge werkeloosheid. Het verdrag van Maastricht geeft geen uitsluitsel over hoe deze in de praktijk te brengen. De realiteit is dat een Europese Centrale Bank niet zou kunnen functioneren in een politiek vacuum.” De Deense bankpresident Hoffmeyer noemde het rapport “verrassend negatief”. Hoffmeyer zag eveneens een zwakte in "Maastricht', vooral omdat het gebrek aan een centraal budget de discipline voor de sterke ECU zou kunnen breken. Hoffmeyer zei daaraan echter niet de conclusie te verbinden dat over het verdrag van Maastricht opnieuw moet worden onderhandeld. (AFP, Reuter)