Ballast Nedam mogelijk naar beurs bij verzelfstandiging

ROTTERDAM, 16 JUNI. Het bouwbedrijf Ballast Nedam wordt mogelijk geheel of gedeeltelijk losgemaakt van het Britse defensie-concern British Aerospace, waarvan het nu nog onderdeel uitmaakt. De kans bestaat dat Ballast Nedam terugkeert aan de beurs.

Dat schrijft de directie aan het personeel in een memo, dat is bedoeld als een reactie op een onlangs verschenen artikel in deze krant over de toekomst van Ballast Nedam. Daarin werd onder meer vermeld dat Ballast Nedam bezig is met het opsplitsen van het bedrijf in de winstgevende Saudi-arabische activiteiten en de rest van het bedrijf. De Arabische poot zou in dat scenario worden verkocht aan een Britse bouwer, terwijl de overige onderdelen via een reverse-take-over ondergebracht zouden worden bij een Nederlands beursfonds.

Dit scenario is door de directie altijd ontkend en afgedaan als "onzin' en "geruchten'. In het schrijven aan het personeel wordt echter wel gezinspeeld op het losmaken van Ballast Nedam - in zijn geheel of in gedeelten. Het moederconcern BAe dat in de rode cijfers zit, is bezig met een reorganisatie, waarbij wordt overwogen om bepaalde onderdelen af te stoten en zich te concentreren op defensie en luchtvaart. “Dat zou kunnen resulteren in de verkoop en/of het onderbrengen in samenwerkingsverbanden van deze activiteiten”, schrijft de directie.

Over de reorganisatie van BAe schrijft de directie verder: “In dit kader wordt tevens nagegaan of de toekomst van onder meer Ballast Nedam niet geheel of gedeeltelijk buiten BAe-verband kan worden verzekerd op voor alle partijen aanvaardbare voorwaarden. Hierbij behoort een beursgang in de niet te verre toekomst tot de mogelijkheden”.

De raad van bestuur blijft ontkennen een Nederlandse bouwer te hebben benaderd voor een samenwerkingsverband. In het Algemeen Dagblad van afgelopen zaterdag stelt Ballast Nedam zelfstandig te blijven in het geval dat BAe zijn bouwdochter van de hand doet.

Ballast Nedam is met een omzet van 2,6 miljard gulden de tweede bouwer van Nederland, op ruime afstand van HBG (4,6 miljard). De activiteiten in het Midden-Oosten - goed voor een derde van de omzet -, waar Ballast onder meer een vliegveld aanlegt voor BAe, zijn zeer winstgevend. Dat geldt in veel mindere mate voor de activiteiten in Nederland en de rest van West-Europa. Zo erkende directeur-buitenland Schermer vorige week dat de bouw van de Storebaelt-brug in Denemarken met een verlies moet worden afgesloten, nadat eerder al miljoenenvoorzieningen waren getroffen.