Akkoord in Europa over invoering tv-standaard

ROTTERDAM, 16 JUNI. De Europese elektronica-industrie, exploitanten van zendapparatuur en programmamakers zijn het gisteren eens geworden over samenwerking bij de invoering van High Definition Television (HDTV). De overeenstemming volgt op de zogenaamde MAC-richtlijn die eind vorig jaar door de Europese Commissie werd uitgevaardigd, en het actieplan dat de Europese industrie vorige week overeen kwam.

Nu alle direct betrokkenen bij de invoering van HDTV het onderling eens zijn, ligt de weg open voor de Europese Commissie om concrete voorstellen te doen over de financiering van de invoering van de nieuwe televisiestandaard aan de Raad van Ministers. De Commissie ruimt een bedrag in van 850 miljoen ecu (2 miljard gulden) voor de financiële ondersteuning van HDTV-uitzendingen. Daarmee moet de Europese Gemeenschap gelijke tred houden met de Japanse industrie, die een concurrerende HDTV-standaard hanteert.

Twistappel in het overleg was tot nu toe de overgang van gewone televisie naar HDTV, dat HD-MAC als Europese standaard heeft. Voor die overgang was de tussenstandaard D2-MAC ontworpen. De Duitse zendgemachtigden twijfelen over het nut van die tussenstandaard, en prefereren het invoeren van conventionele breedbeeld-televisie als overgang. In de overeenkomst wordt nu ook uitgegaan van de mogelijkheid breedbeeld-televisie als overgangssysteem naar HDTV te hanteren.

De overeenkomst tussen de Europese producenten, zendgemachtigden en programmamakers heeft de status van een intentieverklaring. De Europese Commissie had aanvankelijk gehoopt op een juridisch bindende afspraak tussen de betrokken partijen. Een woordvoerder van Philips, dat de grootste Europese producent zal worden van de bijbehorende apparatuur, zei vanmorgen in een eerste reactie blij te zijn met de overeenkomst.

Philips probeert op dit moment de voorloper van de HDTV, de breedbeeldtelevisie in de markt te zetten. Volgens Philips is de verkoop van de 11.000 gulden dure toestellen boven verwachting. Voorlopig mikt Philips alleen echter op de kleine groep liefhebbers. In 1993 moet het grote publiek worden aangesproken met toestellen voor de helft van de prijs. Dan moet blijken hoeveel mensen geld over hebben voor de tussenvorm van HDTV. Intussen wil Philips de tijd rijp maken voor meer breedbeelduitzendingen. Eerst in D2-Mac en daarna in HD-Mac.