Zeuren mag niet, laster wel

Nog wat nagekomen ongenoegen. Het vragenuurtje in de Tweede Kamer. Eerst is minister d'Ancona van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur aan de beurt, die vragen beantwoordt over het tekort aan tolken ten behoeve van asielzoekers.

“Ik vind overigens dat de heer Wiebenga niet moet zeuren...”, zegt ze tegen de VVD-justitiespecialist. Vice-voorzitter Castricum (PvdA), die de vergadering leidt, reageert onmiddellijk nadat de minister is uitgesproken met het verzoek deze uitspraak te corrigeren. De bewindsvrouwe gehoorzaamt, met tegenzin.

Vervolgens minister Van den Broek van buitenlandse zaken, die vragen moet beantwoorden over de SLM-luchtramp op Zanderije in 1989. In de voorzittersstoel heeft inmiddels Van Dis (SGP) plaatsgenomen. Bijna aan het einde van het debatje Janmaat van de Centrumdemocraten: “Mijnheer de voorzitter. De CD heeft natuurlijk alle begrip voor het feit dat de nabestaanden van de omgekomenen bij de vliegramp hun treurnis nog steeds niet hebben verwerkt. De CD zou alle Surinamers, niet alleen voetballers maar ook anderen en ook mensen uit andere landen, willen wijzen op de risico's van het vliegen. De CD zou vooral de vele asielzoekers willen aanraden niet te vliegen, want vliegen is veel te riskant. Blijf maar waar je bent!”

Voorzitter Van Dis reageerde niet, Janmaat werd niet tot de orde geroepen. Geen Kamerlid bleek voldoende verontwaardigd om naar de interruptiemicrofoon te rennen. De stilzwijgende afspraak om Janmaat te negeren, wordt op zulke momenten blijkbaar tot een dogma, ook als het om opmerkingen van extreem laag niveau gaat. Wie de redenering volgt dat elke aandacht Janmaat helpt, moet naar de opiniepeilingen kijken, waar de Centrumdemocraten vast op vier tot vijf zetels zitten. Wellicht is een andere aanpak zo langzamerhand effectiever. (RM)

    • Hendrik Spiering
    • Rob Meines
    • Derk-Jan Eppink