Waterbedrijven eisen schone Maas

AMSTERDAM, 15 JUNI. De Samenwerkende Rijn- en Maaswaterleidingbedrijven (Riwa) eisen dat overheden en bedrijven aan de Maas “met spoed en zonder dralen” de diverse vervuilingsbronnen langs de rivier aanpakken.

Volgens de Riwa brengt de laksheid van politiek en bedrijfsleven om de vervuiling van de Maas aan te pakken, de drinkwatervoorziening van vijf miljoen mensen in België en Nederland in gevaar. Volgens de Riwa is de kwaliteit van het Maaswater in de afgelopen tien jaar niet verbeterd, ondanks voortdurend aandringen op maatregelen. Uit metingen die in september vorig jaar zijn verricht, blijkt dat het Maaswater overwegend vies en ongezond is. Over het geheel stroomgebied van 900 kilometer wordt de rivier onverminderd vervuild. Niet alleen met diverse chemische stoffen, maar ook met menselijke uitwerpselen, aldus de Riwa.