Rust op obligatiemarkten enigszins teruggekeerd

ROTTERDAM, 15 JUNI. Op de Nederlandse obligatiemarkt keerde de rust de afgelopen week enigszins terug, maar heerste nog wel Euro-koorts.

Het Deense 'nej' galmde nog na en ook het komende referendum in Ierland wierp zijn schaduw vooruit, wat leidde tot terughoudendheid bij beleggers en een voorkeur voor sterke valuta's. Met name de D-mark profiteerde hiervan, hetgeen leidde tot een sterkere mark, die nu ten opzichte van de gulden nagenoeg weer op haar spilkoers ligt. Wel ligt de Nederlandse korte rente nog steeds onder die in Duitsland; de drie maands interbancaire deposito's noteren zo'n 20 basispunten lager. De 10-jaars rente is in Nederland wel al weer in enige mate ingelopen op de Duitse 10-jaars rente, zodat de "spread' zich momenteel met 34 basispunten weer op een voor de laatste maanden gebruikelijker niveau bevindt. Na het Deense "nej' was de spread opgelopen tot 40 basispunten; vorige week nam het verschil iets verder af. De 10-jaars rente in ons land kwam daarmee eind vorige week uit op 8,28 procent, hetgeen iets lager is dan de week daarvoor.

De Nederlandse inflatie bevindt zich in een dalende trend, zij het dat direkteur Zalm van het CPB de daling vindt tegenvallen. In mei kwam de inflatie uit op 4,2 procent tegen 4,4 procent in april. In de komende maanden zal de inflatie blijven afnemen, omdat bijvoorbeeld in juli enkele eenmalig inflatieverhogende overheidsmaatregelen uit het cijfer zullen wegvallen en in het najaar de BTW zal worden verlaagd. Het effect van het eerste bedraagt echter slechts zo'n 0,3 procent en ook de BTW-verlaging zal maar beperkt doorwerken. Zalm meent dat voor 1993 de inflatie onder de 4 procent moet kunnen blijven.

Na een goede start aan het begin van het jaar was de emissiemarkt in het tweede kwartaal iets stil komen te vallen. Niet alleen werden door de overheid minder leningen geëmitteerd, ook het bedrijfsleven gaf minder leningen uit. Momenteel staat de inschrijving open op verschillende leningen met een redelijke omvang van 200 tot 300 miljoen gulden. Tevens zal vandaag de nieuwe 10-jaars staatslening worden volgestort, waarmee de minister van Financiën onder andere de schatkistpromessen zal aflossen.

Internationale obligatiemarkten

De Amerikaanse obligatiehandelaren blijven de ontwikkeling van de inflatie aandachtig in de gaten houden. Eind vorige week werden de inflatiecijfers voor de maand mei bekendgemaakt. De stijging van de groothandelsprijzen was tamelijk groot: 0,4 procent in mei, terwijl de stijging in april nog maar 0,2 procent bedroeg. De handelaren maakten zich er weinig druk om. In de eerste plaats was de stijging voor een groot gedeelte toe te schrijven aan incidentele effecten in de tabaks- en de vliegtuigindustrieën. In de tweede plaats bleek uit cijfers van de detailhandelsverkopen dat de consumptieve vraag in de VS nog steeds zwak is. Hierdoor kunnen de middenstanders en warenhuizen de stijging van de groothandelsprijzen minder makkelijk afwentelen op de consument. Dit bleek ook uit het prijsstijging van de detailhandelsverkopen. Deze bedroeg slechts 0,1 procent. Door het bekendmaken van deze cijfers werd de angst voor de inflatie getemperd en eerdere verliezen op de obligatiemarkt werden goedgemaakt. Per saldo daalde het rendement op de 10-jaars staatslening 3 basispunten naar een niveau van 7,28 procent.

In Europa gaan de meeste beleggers en economen er sinds Maastricht van uit dat de renteniveaus van de verschillende Europese landen zich langzamerhand naar elkaar toe zullen bewegen. Uit dat oogpunt verwacht men dat de rentes van hoog-renderende valuta's als de lire, de peseta, en in zekere mate ook het Britse pond over de middellange termijn sterker zullen dalen dan de rentes van valuta's als de mark en de gulden. Twee weken geleden werd deze trend door de uitslag van het Deense referendum onzacht onderbroken. Ook in het verloop van vorige week bleven Italiaanse, Spaanse en in mindere mate Franse obligaties verliezen boeken, terwijl Duits en Nederlands papier als veilige haven diende. Of, en zo ja wanneer, de trend tot Europese convergentie weer zal worden opgepikt, hangt in sterke mate af van de uitslagen van de EMU-referenda in Ierland later deze week en van die in Frankrijk in september.

Bron: Institute for Research and Investment Services, Joint Venture Rabobank en Robeco Groep.