Overleg Noord- en Zuidieren

BELFAST, 15 JUNI. Noordierse politieke leiders, onder wie vertegenwoordigers van de Unionistische protestanten, zullen volgende week in Londen een ontmoeting hebben met vertegenwoordigers van de Ierse Republiek.

Het gesprek zal worden geleid door Sir Ninian Stephen, een voormalig gouverneur van Australië. Hoewel het maar een kleine stap is op weg naar verbetering van de verhoudingen in Noord-Ierland wordt deze ontmoeting, de eerste van deze soort in negen jaar, toch als een psychologische doorbraak gezien. Het protestantse wantrouwen in Ulster tegen het katholieke Ierland gaat zeer diep wegens de aanspraken van de Ierse republiek op het noordelijk deel van het eiland.

De afgesproken ontmoeting is het resultaat van zeven weken durende besprekingen tussen de betrokken partijen in Belfast. Een woordvoerder van de Britse regering onderstreepte dat de ontmoeting van volgende week overigens bedoeld is om te praten over de mogelijkheid van onderhandelingen. Ian Paisley, de leider van de Democratische Unionisten, zei zaterdag dat zijn partij tegen onderhandelingen met de Ierse regering gekant blijft totdat er overeenstemming is bereikt over een nieuwe regeringsvorm in Ulster. De unionisten zijn voor zelfbestuur van Noord-Ierland binnen het Verenigd Koninkrijk, maar wensen beëindiging van het Anglo-Ierse akoord van 1985, dat de Ierse regering formele, maar beperkte medezeggenschap geeft in de zaken van Noord-Ierland. De provincie werd in 1972 rechtstreeks onder Brits bestuur geplaatst. Dat was drie jaar na het uitbreken van het politieke geweld, dat tot dusver bijna drieduizend personen het leven heeft gekost. (AP)