New Europe Hotels nieuw probleemfonds

De parallelmarkt blijft een troebele kweekvijver. De tien jaar oude markt wordt door veel beleggers nog steeds in verband gebracht met mislukte beursintrodukties, financiële tegenvallers en onverwacht sterke koersval. Tot nu toe heeft de vorig jaar opgezette belangenvereniging Vopaf daar niets aan kunnen veranderen. Integendeel zelfs, zo lijkt het, want de bestuurders van de vereniging - de directeuren van

Free Record Shop en Van Besouw Tapijt - moesten onlangs hun winstverwachting naar beneden bijstellen. Hun fondsen incasseerden vervolgens een koersval en hangen inmiddels een tientje onder hun hoogste koers van dit jaar.

Vandaag kon een relatief nieuw parallelmarktfonds het voorbeeld van vele voorgangers volgen. New Europe Hotels, dat sinds begin vorig jaar op de parallelmarkt genoteerd staat, maakte vanmorgen een verlies bekend van 8,6 miljoen gulden. New Europe Hotels is destijds opgezet om te investeren in eerste-klashotels in Oost- en Midden-Europa. Zo wilde men inspelen op het gebrek aan hotel-accomodatie in deze gebieden. Vorig jaar zijn twintig hotelprojecten onder de loep genomen. Met zes daarvan gaat de onderneming nu door. Het zijn hotelprojecten in Oostenrijk, Tsjechoslowakijke, Polen, Hongarije en in het voormalige Oost-Duitsland.

Bij de introductie van het fonds werd 16 procent van het aandelenkapitaal bij institutionele beleggers ondergebracht. De aandelen kostten 20,50 Duitse mark (circa 23 gulden). De totale investering van de instituten bedroeg 9 miljoen gulden. Inmiddels is de koers gedaald naar 14 mark. De conclusie is even simpel als pijnlijk: de instituten verloren tot nu toe bijna 3 miljoen gulden op hun belegging in New Europe Hotels.

Handelaren kunnen nauwelijks opgewonden raken van het fonds. “Er gaat te weinig in om en alle berichtgeving is in het Engels”, mopperde een hoekman vanmorgen. De gemiddelde dagomzet beperkt zich tot zo'n 925 stukken. “Ik ben al een paar dagen op zoek naar wat kopers”, meldde een handelaar.

    • Max Christern