Minder korting op subsidies; Kamer keert zich tegen Kunstenplan

DEN HAAG, 15 JUNI. Vrijwel de gehele Tweede Kamer heeft zich vanmorgen gekeerd tegen de uitwerking van het Kunstenplan voor de periode 1993-'96 zoals minister d'Ancona (WVC) die heeft opgenomen in haar Cultuurnota.

De regeringspartijen CDA en PvdA willen verschuivingen aanbrengen tot een bedrag van 10,5 miljoen gulden. De twee partijen willen echter niet tornen aan de hoogte van het Kunstenbudget. De 12 miljoen extra die de Raad voor de Kunst vraagt, is volgens het CDA irreëel, gezien de overige financiële problemen van het kabinet. De VVD, die zich stelt achter de kritiek van de Raad voor de Kunst en Kunsten '92, pleit wel voor 12 miljoen meer.

De PvdA betreurt de vele procedurele misstappen bij het vaststellen van het Kunstenplan, waarvoor zij minister, Raad voor de Kunst èn de Tweede Kamer medeverantwoordelijk houdt. De VVD verwijt de minister al te snel door de knieën te zijn gegaan voor de lobby van de regionale overheden, die zich keren tegen aantasting van vooral de muziek- en operavoorziening buiten de Randstad.

In een gezamenlijke motie wordt de minister door de CDA'er Beinema en PvdA-woordvoerder Niessen gevraagd af te zien van de helft van de algemene subsidievermindering van 5 procent, die de instellingen voor podiumkunsten zou moeten dwingen meer eigen inkomsten te verwerven. De regeringspartijen vinden dat met de door de minister voorgestelde maatregel om 12,5 procent te korten op de eigen inkomsten de kunstinstellingen die juist zelf al veel verdienen extra worden gestraft. “Dat is onlogisch en inconsistent”, aldus Niessen.

Voor het jaar 1993 gaan CDA en PvdA akkoord met een subsidievermindering van 2,5 procent. Op korte termijn zou een onafhankelijk onderzoek moeten worden gedaan naar de mogelijkheden de eigen inkomsten te vergroten. Daarbij zou voor de diverse sectoren van kunst een gedifferentieerd beleid moesten worden gevoerd. Ook zou daarbij de functie van een Afnamefonds of van andere stimuleringsprogramma's moeten worden bezien.

Minister d'Ancona liet eind vorige week al weten akkoord te gaan met uitstel van de invoering van het Afnamefonds om daarmee knelpunten weg te nemen voor kunstinstellingen die onoverkomelijke problemen hebben bij het opvoeren van de eigen inkomsten. De minister bleef erbij dat haar wens dat de kunstinstellingen zelf dertien miljoen gulden extra verwerven niet onredelijk is.