Ierse premier vordert zendtijd om te pleiten voor "Maastricht'

DUBLIN, 15 JUNI. Met nog drie dagen te gaan voor het referendum over het Verdrag van Maastricht, zijn in Ierland tekenen van toenemende nervositeit over de mogelijke uitkomst in het regeringskamp zichtbaar. De premier van Ierland, Albert Reynolds, heeft vanuit Rio de Janeiro, waar hij de wereldmilieuconferentie bijwoonde, zendtijd laten vorderen bij de RTE, de Ierse radio- en televisiemaatschappij. Reynolds wil de Ierse bevolking morgen rechtstreeks oproepen "ja' te zeggen tegen Maastricht. Het vorderen van zendtijd is hoogst uitzonderlijk. De RTE heeft aanvankelijk geweigerd, maar moest uiteindelijk zwichten voor een artikel in de omroepwet. Het "nee'-kamp wil nu ook zendtijd.

De regering is er alles aan gelegen de gepeilde verhouding van twee ja-stemmers op één opponent van Maastricht te bewaren tot en met donderdag. Maar de campagne van het nee-kamp - een heterogeen gezelschap van uiterst links, uiterst rechts, reactionair katholiek, pro-abortus en anti-abortus-actievoerders - overheerst het straatbeeld, althans in Dublin.

Kerkgangers in heel Ierland kregen gisteren na afloop van de mis pamfletten in de hand gedrukt van alleen maar "nee'-activisten. Priesters in de hele republiek hadden daarvoor van de kansel een boodschap van de aartsbisschop van Dublin voorgelezen, waarin die zei dat het toenemend moeilijk is “én jong én Iers én katholiek te zijn”.

De Ierse bisschoppen hebben ten aanzien van Maastricht een ambivalent standpunt ingenomen door te verklaren dat de abortuskwestie onopgelost zal blijven, hoe het referendum over Maastricht ook uitvalt. Zij willen een apart referendum over abortus. Nu zijn de bisschoppen verontrust, omdat de regering hun verklaring “voor eigen doeleinden gebruikt in haar campagne voor een ja-stem”.

De belangrijkste politieke partijen in Ierland zijn nu allemaal voor een "ja' inzake Maastricht. De Ierse Labour-leider, Dick Spring, heeft dit weekeinde een eind gemaakt aan een zigzag-koers ten aanzien van Maastricht - eerst een ja-onder-voorwaarden, toen een nee-onder-voorwaarden - door zijn achterban te adviseren "ja' te stemmen. Gematigde weifelaars (en 30 procent van de Ierse bevolking weet nog niet of ze ja of nee zal stemmen) worden daardoor mogelijk over de streep getrokken. De belangrijkste reden voor Spring was dat het afstemmen van Maastricht de invloed van reactionaire krachten in de Ierse samenleving zou versterken. Deze krachten staan zo diepgaand vijandig tegenover de rechten van vrouwen, zei Spring, dat "ja' zeggen tegen Maastricht de enige manier is om hun invloed te verwateren.

    • Hieke Jippes