Gemeenten gaan schade claimen bij Z-Holland

DEN HAAG, 15 JUNI. Het Samenwerkingsverband Afvalverwijdering Zuid-Holland West (SAVA) gaat een financiële tegemoetkoming claimen bij de provincie Zuid-Holland, nu definitief is afgezien van de bouw van een vuilverbrandingsinstallatie (GAVI) bij het voormalige vliegveld Ypenburg.

Dat heeft de Haagse wethouder mr. J. van der Putten bekend gemaakt, die tevens voorzitter is van het SAVA. Nu definitief van bouw van de installatie is afgezien, blijkt voor meer dan honderd miljoen gulden aan kosten te zijn gemaakt. Hoe groot de claim zal zijn die bij de provincie wordt neergelegd is niet duidelijk. De honderd miljoen moet vooralsnog worden opgebracht door de 35 gemeenten in het westen van de provincie die met elkaar deel uitmaken van het SAVA. Den Haag, Leiden en Zoetermeer zijn de grootste gemeenten uit dat conglomeraat.

Van der Putten meent dat er grond is voor een schadeclaim, omdat gedeputeerde J. van der Vlist (onder meer belast met milieu) vorig jaar van zijn standpunt is afgeweken, waardoor de bouw van GAVI uiteindelijk op losse schroeven is komen te staan. Tot die tijd meende Van de Vlist dat iedere regio zijn afval binnen eigen grenzen moest verwerken. Vorig jaar verliet Van der Vlist dat standpunt. Dat heeft er toe geleid dat het SAVA een onderzoek heeft laten verrichten naar de economische levensvatbaarheid van een installatie op Ypenburg door het bureau Berenschot. Dat bureau beval een aantal weken geleden aan af te zien van nieuwbouwplannen, omdat GAVI bedrijfseconomisch nooit verantwoord zou kunnen werken met het oog op een veel geringere afvalstroom rond de eeuwwisseling en daarna. Het ligt volgens Berenschot meer voor de hand contracten aan te gaan met de verwerkingsbedrijven AVR in de Rijnmond en Geludo in Dordrecht, een optie die eerder door de provincie was geblokkeerd.

Van der Vlist noemde de claim vanochtend “bijna belachelijk”. Hij meent dat de voorbereidingskosten voor GAVI straks gewoon moeten worden doorberekend in de afvalkosten voor de burger, die daarmee hoe dan ook goedkoper uit is dan wanneer GAVI zou zijn gerealiseerd.

Vorige week maakte SAVA bekend dat met het bouwconsortium onder leiding van het Duitse bedrijf Babcock een "definitieve kwijting' is overeengekomen voor een bedrag van 17 miljoen, exclusief BTW. Het SAVA probeert nu de aangekochte gronden op Ypenburg zo snel mogelijk van de hand te doen, zodat de kosten beperkt blijven.