Duitsers verwachten vrijlating gijzelaars

BEIROET, 15 JUNI. Een afgezant van de Duitse bondskanselier Helmut Kohl heeft vandaag in Damascus gezegd binnen 48 uur de vrijlating te verwachten van twee Duitse gijzelaars in Libanon.

Eerder hadden de ontvoerders zelf echter laten weten slechts een van hun gevangenen te willen vrijlaten, aldus zegslieden in Beiroet. De zegslieden konden geen reden geven voor de kennelijk veranderde opstelling van de fundamentalistisch-shi'itische ontvoerders, maar zij namen aan dat dit probleem snel kon worden geregeld. De twee Duitsers, Thomas Kemptner en Heinrich Strübig, werden ruim drie jaar geleden ontvoerd. Ze zijn in handen van Adel-Hadi Hamadi, wiens broers Mohammad Ali en Abbas in Duitsland gevangen zitten. Bonn heeft voortdurend geweigerd de twee Hamadi's vrij te laten in ruil voor de vrijheid van de twee Duitse gijzelaars. (Reuter, AFP)