Conflict tussen "Petten' en technici ECN

PETTEN, 15 JUNI. Tussen de leiding van de hoge flux kernreactor (HFR) van de Europese Gemeenschap in Petten en veertig reactor-technici van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) heeft zich een ernstig arbeidsconflict ontwikkeld. Dat hebben woordvoerders van de onlangs door de ECN-operators opgerichte Algemene Belangenvereniging van Nucleair Continudienst Personeel zaterdag bekendgemaakt. ECN-directeur prof. dr. H. van den Kroonenberg zegt in nieuwe wendingen in het conflict aanleiding te zien, zich persoonlijk voor oplossingen in te zetten.

Er is volgens de HFR-operators al meer dan tien jaar sprake van geschillen over arbeidsvoorwaarden. Toen “een eruptie” in het slepende geschil tien jaar geleden door operators in de pers werd gebracht, zou de toenmalige ECN-directie met strafmaatregelen hebben gedreigd. Om persoonlijke gevolgen te ontlopen hebben de operators de vereniging als spreekbuis en belangenbehartiger opgericht.

De 40 operators zeggen gezien “het nastreven van louter persoonlijke belangen” geen vertrouwen meer te hebben in het hoofd van de reactor, D. Bergmans, in bedrijfsleider J. Schinkel en in hoofd personeelszaken R. Mark. Algemeen directeur Van den Kroonenberg geniet wel hun volle vertrouwen, maar wordt volgens de reactor-technici afgeschermd door de drie stafleden en zou daardoor de grieven en voorstellen van de operators nauwelijks kennen.

De HFR-technici zeggen al jaren te ijveren voor een werkweek van 33,6 uur. Zij protesteren tegen het zonder voorafgaand overleg ontslaan van vijf leidinggevenden aan de vijf ploegen van de vol-continudienst en de plotselinge ad-interim benoeming van vijf andere, voorheen vaste supervisors. De drie stafleden zouden op meerdere gebieden “als regenten per decreet heersen”.

Ook wensen de technici een hogere inschaling dan de operators van de energiereactoren in Borssele en Dodewaard. Zij vinden het bedienen van de HFR in Petten door de veelvuldige wisseling van splijtstofstaven “veel intensiever” en door het karakter van de experimentele kerncentrale “veel ingewikkelder en voortdurend veranderend” ten opzichte van “rustige energiereactoren”. Zowel de operators als de algemeen directeur benadrukken, dat de veiligheid van de kernreactor door het arbeidsgeschil niet in gevaar komt.