Bolkestein vindt dat Simons nu moet aftreden

APELDOORN, 15 JUNI. Staatssecretaris Simons (volksgezondheid) moet wegens een aantal blunders aftreden, vindt VVD-fractieleider Bolkestein. Hij zei dat zaterdag op de VVD-partijraad in Apeldoorn.

Simons reageerde nog dezelfde dag, voor de TROS-radio, door te zeggen dat “oppositieleiders moeten doen wat ze niet kunnen laten”.

Bolkestein: “Een staatssecretaris die op zijn eigen plan zo hoog heeft ingezet, zet daarmee zijn geloofwaardigheid op het spel. Nu het kabinet heeft besloten pas op de plaats te maken, is zijn afgang compleet.” Simons nam de kritiek van de VVD-fractleider voor kennisgeving aan. “Zolang kabinet en Kamer mijn plannen in hoofdlijnen steunen, werk ik daar met overtuiging aan.”

Anderhalve week geleden besloot het kabinet dit jaar geen grote stappen meer te zetten op weg naar een voor iedereen verplichte basisverzekering tegen ziektekosten. Pas volgend voorjaar zal worden bekeken hoe het verder moet met de veranderingen in het stelsel van ziektekostenverzekeringen. Het kabinet wil eerst reeds genomen maatregelen in de gezondheidszorg tot uitwerking laten komen.

Bolkestein noemde twee redenen die het volgens hem noodzakelijk maken dat Simons opstapt. Hij verwijt de bewindsman de stijging van de WTZ-premie, die alle particulier verzekerden in rekening wordt gebracht. Ten tweede leidt het plan-Simons tot een voor de VVD onaanvaardbare inkomensnivellering, aldus Bolkestein. “Het aanvankelijke plan-Simons was lang niet zo nivellerend als het uiteindelijke plan. Bij de Tussenbalans zijn zonder expliciete informatie aan de Kamer wijzigingen aangebracht die een forse nivellering aanhouden. Dat werd pas in het najaar duidelijk.”

Bolkestein: “In het voetbal geldt dat twee maal een gele kaart al rood is. Wie die krijgt, vliegt er onherroepelijk uit. De staatssecretaris kan onze rode kaart nauwelijks meer ontlopen.” Simons hangt volgens Bolkestein een derde gele kaart boven het hoofd als binnenkort uit een onafhankelijk onderzoek naar de premie- en kostenontwikkeling in de gezondheidszorg blijkt dat de particuliere premies niet met ten minste 15 procent omlaag kunnen, zoals de staatssecretaris begin dit jaar heeft beweerd.