BIB voorziet vertraagd herstel wereldeconomie

ROTTERDAM, 15 JUNI. De wereldeconomie herstelt zich trager dan verwacht. Voor het eerst sinds 1982 was de mondiale economische groei minder dan één procent. In de loop van vorig jaar vertraagde ook de groei in Duitsland en Japan, die voorheen als trekpaarden van de internationale economie fungeerden.

De werkloosheid bereikte over de hele wereld een percentage van 7,5 procent van de beroepsbevolking, en nam voor het eerst in acht jaar toe. Dat de huidige mondiale recessie omslaat in een depressie is echter onwaarschijnlijk.

Dit staat in het vandaag gepubliceerde jaarverslag van de Bank voor Internationale Betalingen (BIB), de internationale overkoepelende organisatie van centrale banken. De bank rapporteert meerdere oorzaken voor de verslapping van de internationale economie. De inflatie is over het algemeen nog steeds te hoog, met name in Duitsland, en het terugdringen daarvan heeft hoogste prioriteit.

De hogere schuldenlast in de private sector drukt zwaar op de winsten van banken en bedrijven. Voornaamste oorzaak daarvan zijn de dalende onroerend-goedprijzen. Vastgoed dient als een belangrijke dekking voor schulden. Het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de economie, dat met het aflopen van de Golfoorlog opleefde, heeft zich bovendien niet doorgezet. De vraag naar goederen en diensten herstelde zich daardoor minder dan de bank vorig jaar verwachtte.

Aanhoudende inflatiebestrijding en de herstructurering van het voormalige Oostblok blijven de belangrijkste prioriteiten voor versterking van de internationale economie. Zonder een doeltreffende strategie voor het op de been helpen van de vroegere communistische landen zal het volgens de BIB niet lukken de kansen te benutten die zijn ontstaan door de recente politieke veranderingen in Oost-Europa.

Ondanks de noodzaak tot voorzichtigheid is het volgens de BIB onwaarschijnlijk dat er in het komende jaar een internationale depressie komt. In belangrijke landen als de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Canada blijft de inflatie laag en de meeste schuldenlanden in Latijns-Amerika hebben hun problemen verminderd door een strak anti-inflatiebeleid en structurele hervormingen. Wel waarschuwt de BIB dat de Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara steeds armer worden en dat de gevolgen van de Golfoorlog in het Midden-Oosten ook nu nog worden gevoeld.

De commerciële banken in de industrielanden moeten volgens het jaarverslag bij hun kredietverlening voorzichtiger te werk gaan dan in de jaren tachtig. Het proces van deregulering en internationalisering van de financiële markten is nog niet voltooid. In sommige gevallen zijn de veranderingen nog te recent om de gevolgen volledig te kunnen overzien. Dat geldt bij voorbeeld voor Japan en de Europese Gemeenschap. De BIB vindt daarom dat de overheden hun toezicht op de financiële wereld moeten verscherpen.

Volgens het rapport zullen de onroerend-goedprijzen dit jaar waarschijnlijk in de meeste industrielanden laag blijven. Ook dat is een indicatie dat de recessie nog niet definitief achter de rug is.