Ziekenhuis in Almelo houdt bij wie werkt en wie staakt

ALMELO, 13 JUNI. De directie van het Twenteborg-ziekenhuis in Almelo is begonnen met het registreren van werkwilligen en actievoerders onder het personeel. Personeelsleden die het werk neerleggen krijgen voor de tijd dat zij niet actief zijn geen salaris uitbetaald. Vorige week al stopte de directie van het Slingeland-ziekenhuis in Doetinchem met betaling aan actievoerders.

De directie van het ziekenhuis wil met deze gisteren bekendgemaakte maatregelen aangeven dat ze acties, zoals het doen van zondagsdiensten en werkonderbrekingen, niet meer tolereert. De acties zijn naar het oordeel van de directie ongepast, omdat er zicht is op een oplossing van het CAO-conflict. De directie had het daarom correcter gevonden dat de bonden "een gebaar van goede wil' hadden gemaakt.

In eerste instantie wilde de directie ook korten op het salaris van de personeelsleden die als gevolg van acties elders in het ziekenhuis hun werk niet kunnen doen. Na fel protest van de vakbonden en personeel is van die maatregel afgezien.

Het actiecomité van Twenteborg is verontwaardigd over de houding van de directie. De woede richt zich op de salariskorting als straf voor de actievoerders en het instellen van een registratieplicht voor werkwilligen, een maatregel die volgens het actiecomité beoogt verdeeldheid onder het personeel te zaaien.

“Tot nu toe hebben we daar overigens niets van gemerkt. Door de harde opstelling van de directie is juist de saamhorigheid toegenomen”, zegt Agnes Borgerink, coördinator van de actie bij het Twenteborg-ziekenhuis. A. Kreike, districtsbestuurder van AbvaKabo, stelt dat de bond de salarissen gewoon betaalt uit de stakingskas. Niet-leden derven gewoon inkomen, maar net als Borgerink is Kreike van mening dat het personeel door de houding van de directie wel extra bereid is actie te voeren.