Verrassingen bij Rabo

Telkens wanneer het bestuur van Rabobank wordt bevangen door een goed idee, ontmoet het een onverwachte reactie.

Toen het besloot Utrecht te verrijken met een hoofdkantoor in spiegelglas, stonden de omwonenden boos op de stoep met klachten over te veel zonlicht. Op kosten van Rabo kregen zij zonwering. Moedig kondigde de bank eind vorig jaar aan om als eerste in Nederland voortaan 25 gulden per jaar te vragen voor het aanhouden van een rekening. Dat resulteerde in 25.000 opzeggingen, zodat de bank het voornemen maar weer haastig introk. Vernieuwend was de benoeming van sociaaldemocraat Wim Meijer als lid van de Raad van Beheer, maar deze week bleek bij zijn installatie dat hij nog lang moet rekenen op achterdocht van Rabo's christendemocratrische achterban. En daarmee is Rabo's misère door vernieuwing nog niet ten einde. Rabo-cliënten kunnen sinds kort via Robeco beleggen. Dat doen ze zo enthousiast dat Rabo nu klaagt over een teruglopend aantal spaarders.