Therapeut moet patiënt 20.000 gulden betalen

LEEUWARDEN, 13 JUNI. Wegens het jarenlang onderhouden van een seksuele relatie met een vrouwelijke patiënte, is een manueel therapeut uit Drenthe deze week door het gerechtshof in Leeuwarden veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 20.000 gulden aan het slachtoffer.

De financiële genoegdoening betreft een voorschot op materiële schade zoals kosten van de psychiater en de advocaat en voor 10.000 gulden immateriële schade. Volgens de advocaat van de vrouw, mr. M.J. de Witte uit Rhenen, is het voor het eerst dat een gerechtshof in dit soort zaken een dergelijk hoog bedrag aan schadevergoeding toekent in een kort gedingprocedure.

De manueel therapeut is sinds december vorig jaar voor een jaar in de uitoefening van zijn praktijk geschorst na een uitspraak in 1991 van het hof in Leeuwarden. Het hof kwam tot die uitspraak nadat eerder het medisch tuchtcollege de klacht tegen de arts had afgewezen en vervolgens het centraal medisch tuchtcollege niet tot een beslissing wist te komen en de zaak overdroeg aan het hof.

De therapeut heeft de seksuele handelingen steeds ontkend. Hij beweert dat er sprake is van een complot tegen hem. Nadat de vrouw in een regionale krant echter melding had gemaakt van de seksuele relatie met de arts, hebben zich bij haar advocaat nog verscheidene patiëntes gemeld die ook verklaarden door de therapeut te zijn misbruikt.

Opvallend in de uitspraak van het hof waarin de therapeut werd geschorst, is dat de Staat bovendien verplicht werd de vrouw 3.600 gulden te betalen gelet “op het algemeen belang van deze zaak” en de “inspanningen” die de advocaat had moeten leveren om het bewijs rond te krijgen.

De therapeut heeft zijn patiëntes niet fysiek gedwongen tot seksuele handelingen maar door het aangaan van seksuele relaties heeft de man volgens het hof het vertrouwen in de stand der geneeskundigen ondermijnd. Door het aangaan van relaties “neemt de arts immers bewust het risico van misbruik van zijn overwicht en van misbruik van de afhankelijkheid van de patiënt”.

Een woordvoerster van het Clara Wichmann-instituut, een instelling voor juridische hulp aan vrouwen, spreekt van een “opmerkelijk hoge” schadevergoeding. “De slachtoffers van psychiater Finkensieper kregen in een dergelijke procedure slechts 3.000 gulden per persoon”. Het komt volgens haar wel voor dat dit soort procedures worden geschikt waarbij er eveneens hoge bedragen worden betaald maar er aan de afhandeling geen ruchtbaarheid mag worden gegeven.

    • Marcel Haenen