Scherpe kritiek op top ministerie van landbouw

DEN HAAG, 13 JUNI. Oud-directeur van Staatsbosbeheer dr. F.C. van Beusekom heeft in een brief aan de Tweede Kamer scherpe kritiek geuit aan het adres van de ambtelijke top van het ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij. Desgevraagd zegt hij “dat de top de laan uit moet worden gestuurd”.

Een commissie van externe deskundigen onder leiding van oud-minister Kroes presenteerde vorige maand een onderzoeksrapport met scherpe kritiek op de top. De managementstijl is autoritair; er heerst een klimaat waarin intimidatie gedijt. Binnenkort praat de Tweede Kamer over het rapport.

Van Beusekom, tot 1988 directeur bij Staatsbosbeheer, werkt momenteel bij de directie Natuur, Bos, Landschap en Fauna van het ministerie van landbouw. “Ik maak van de gelegenheid gebruik uw fractie deelgenoot te maken van de zorg die vele ambtenaren in het departement van LNV bekruipt, namelijk dat de ambtelijke top uiteindelijk vrijuit zal gaan, ondanks hetgeen haar door de commissie-Kroes ten laste is gelegd”, aldus Van Beusekom in zijn brief aan de Tweede Kamer.

“De suggestie dat er bij het collectief van de medewerkers iets structureel fout zou zitten dat moet veranderen, moet krachtig worden afgewezen. De fout zit uitsluitend bij de top (..) Dat dubieuze gezagsdragers in ons land zonder enige gêne zo'n culturele revolutie durven te lanceren (het zogenoemde Zwaluw-project waarmee de zittende ambtelijke top de cultuuromslag hoopt te realiseren -red), acht ik zeer bedenkelijk. Nog veel erger zou het zijn als die gang van zaken door ons parlement zou worden gesanctioneerd.”