Prix de P..

De bouwkundige term voor een in de lengte doormidden geslagen baksteen (Achterpagina, 5 juni) is een klisklezoor.

In metselaarsjargon heet zo'n steen niet een paardelul maar een hengstelul; een paardelul is een trilnaad waarmee beton tijdens het storten verdicht wordt. De bedenkers van de Prix de P.. kunnen hun mooi allittererende titel dus handhaven, maar moeten er wel een andere toelichting bij geven.

    • D.J. Postel