Nederlandse steun aan EG-projecten in O-Europa

WASSENAAR, 13 JUNI. Nederland zal dit jaar 30 miljoen gulden vrijmaken voor financiering van EG-projecten in de landen van het GOS. Dit heeft staatssecretaris Y. van Rooy bekendgemaakt op een seminar in Wassenaar. Voor EG-projecten in landen in Midden- en Oost-Europa trekt Nederland 12 miljoen extra uit bovenop de 15 miljoen die dit jaar reeds beschikbaar was gesteld.

Om de hulp niet te versnipperen heeft Nederland ervoor gekozen om in EG-verband projecten te steunen, aldus Van Rooy. De hulp wordt besteed aan landbouw, distributie, energie en milieu. De projecten zullen over enkele maanden van start gaan in St. Petersburg (verbetering van opslag en transport van bederfelijke goederen) en in Tjoemen (milieuvriendelijk reinigen van gaspijpleidingen en het opsoren van lekken). Met de Wereldbank is inmiddels een coördinatiebureau voor buitenlande hulp en macro-economisch beleid opgezet in de Oekraïne.

In haar toespraak op het seminar onderstreepte Van Rooy dat hulp aan Oost-Europa alleen effectief kan zijn als de Westerse landen hun markten verder openstellen. De bewindsvrouw maakte bekend dat zij nog dit jaar aanvullend risicokapitaal beschikbaar wil stellen ten behoeve van het Nederlandse bedrijfsleven dat joint ventures wil opzetten in Midden- en Oost-Europa. Ook zullen de mogelijkheden om investeringen te verzekeren tegen politiek risico worden verruimd.

De 15 miljoen voor Oost- en Midden-Europa wordt besteed aan projecten in Roemenië (technische assistentie in de financiële sector), Hongarije (efficiënt energiegebruik en een studie naar de bevaarbaarheid van een deel van de Donau), Polen (inventarisatie milieuvervuiling), Tsjechoslowakije (begeleiding startende ondernemers), Bulgarije (tuinbouw) en Estland (training overheidspersoneel).