NatuurWet Partij

In het artikel ”Maharishi zet natuurwet in voor landbestuur' (NRC Handelsblad, 3 juni) komen de doelstellingen van de nieuw opgerichte partij niet uit de verf.

De NWP is gebaseerd op wetenschappelijke principes en bevindingen. De mens blijkt in zijn dagelijks denken en doen slechts een fractie te gebruiken in zijn mogelijkheden. Moderne natuurkundige inzichten localiseren een bron van oneindige energie en orde aan de basis van de materie, die het ontstaan en functioneren van het gehele universum zou besturen. Dit veld, als basis van alle natuurwetten, wordt wel de ”Natuurwet' genoemd. Door meditatietechnieken blijkt de mens bewust contact te kunnen maken met dit onderliggende veld en steun van de inherente energie en intelligentie te kunnen verkrijgen.

Uitgebreid wetenschappelijk onderzoek geeft aan dat beoefening van het Transcendente Meditatie (TM) en TM-Sidhi programma leidt tot aanzienlijke verbeteringen op diverse levensgebieden zoals, gezondheid, onderwijs en reclassering. Gevorderde beoefenaars blijken de helft minder naar de dokter te hoeven of in het ziekenhuis te worden opgenomen. Informatieoverdracht alleen leidt niet tot succesvolle en gelukkige mensen. Als kennis en ervaring van bewustzijn, de basis van alle kennis, toegevoegd wordt aan het onderwijs blijkt dit te leiden tot toegenomen creativiteit, intelligentie en zelfverwerkelijking. In de VS en in Afrika is gebleken dat het recidivisme onder gedetineerden die TM-beoefenden bijna is gehalveerd.

    • Dr. P. Gelderloos