Herexamen na geknoei van leraar

DEN HAAG, 13 JUNI. Op de scholengemeenschap Magister Alvinius te Sneek moeten de leerlingen de examens economie II (VWO) en handelsrekenen (havo) overdoen, omdat een leraar bij het nakijken correctie-vloeistof heeft gebruikt.

Bij alle negentig leerlingen waren bij de antwoorden delen, zoals aantekeningen in de kantlijn, weggelakt. In een poging de oorspronkelijke antwoorden weer zichtbaar te maken, heeft de onderwijsinspectie nog geprobeerd de correctie-lak te verwijderen, maar daarbij verdween ook de inkt. Op de weggelakte delen was geschreven in een handschrift dat de leerlingen niet herkenden, maar waarvan nog niet vaststaat dat het van de betrokken leraar is.

De onderwijsinspectie heeft de handelingen van de leraar geïnterpreteerd als een frauduleuze poging om antwoorden van de examens te veranderen. De inspectie houdt er rekening mee dat over het weglakken een afspraak tussen de leraar en leerlingen is gemaakt. Daarom heeft ze het examen ongeldig verklaard.

De leerlingen die vrijdag zouden horen of ze waren geslaagd, werden donderdagavond door de school gebeld. Hen werd duidelijk gemaakt dat ze maandag het examen moesten overdoen.

De onregelmatigheden kwamen bij de tweede correctie aan het licht die bij het centraal schriftelijk eindexamen plaatsvindt. Ze hadden volgens onderwijsinspecteur P. van Houttum een dusdanige omvang dat hij het werk van alle negentig leerlingen van Magister Alvinius moest afkeueren.

Als de leerlingen van de havo- en VWO-school in Sneek het examen maandag niet halen, kunnen ze op vrijdag aan de herkansing meedoen. Wat er met de leraar gaat gebeuren is nog onbekend. Omdat het een openbare school betreft moet de gemeente Sneek hierover beslissen. Van de gemeente of school was niemand bereikbaar voor commentaar.