Heerma tegen regeling sparen voor eigen huis

DEN HAAG, 13 JUNI. Er komt geen "bouwsparen', een subsidieregeling voor de aankoop van woningen waarbij de koper eerst zelf geld moet sparen voor hij van de overheid een premie krijgt. Staatssecretaris Heerma ziet niets in het bouwsparen. De ministerraad bleek dit standpunt gisteren te delen.

De afgelopen jaren is van diverse kanten voor bouwsparen gepleit, onder meer door de PvdA-fractie in de Tweede Kamer die er een onderzoek naar heeft gedaan. Voordelen van bouwsparen boven de bestaande regelingen voor premiekoopwoningen waren volgens de PvdA-fractie dat het systeem ook op bestaande huizen kan worden toegepast en dat het voor de overheid op den duur een besparing op subsidies geeft. Via fiscale stimulansen zou de overheid het bouwsparen moeten bevorderen, aldus de PvdA.

Volgens Heerma worden bij "bouwsparen', een systeem dat in Duitsland wel wordt toegepast, de lagere inkomens echter te veel benadeeld. Hij onderschrijft het advies van de Raad van de Volkshuisvesting (RAVO) dat bouwsparen geen goed alternatief is voor de geldende regelingen in Nederland om het eigen-woningbezit te bevorderen. De lagere inkomens zijn volgens Heerma meer gebaat bij het huidige systeem waarbij ze een lening van 100 procent met gemeentegarantie kunnen krijgen.

De staatssecretaris vindt dat de overheid het sparen in Nederland al voldoende ondersteunt door fiscale maatregelen. Een tweepersoonshuishouden kan dank zij het fiscale regime in Nederland, afhankelijk van de rentestand, al 30.000 tot 40.000 gulden belastingvrij sparen.