Grafiek: In 1990 besteedden de Nederlanders per ...

Grafiek: In 1990 besteedden de Nederlanders per persoon 108 gulden aan boeken.

In datzelfde jaar kochten de (West-)Duitsers voor bijna 218 gulden boeken, terwijl men in Japan nog geen 87 gulden per persoon besteedde. De Nederlandse Boekverkopersbond plaatst een paar kanttekeningen bij deze cijfers. “Het is maar de vraag hoe betrouwbaar de bronnen zijn en wat men precies onder boeken verstaat. Zo kan het zijn dat in Duitsland bepaalde gespecialiseerde tijdschriften bij de boeken worden geteld”, zegt S. Bertina, directeur van de Sichting Adviesbureau voor de boekhandel.

Nederlanders lezen verhoudingsgewijs veel meer dan de bestedingen doen vermoeden. Ongeveer 76 procent van de Nederlandse bevolking claimt het afgelopen jaar tenminste één boek te hebben gelezen. In Griekenland - ter vergelijking - zegt slechts 42 procent een boek te hebben gelezen.

Eén van de redenen dat er, ondanks geringere uitgaven meer wordt gelezen in Nederland, is de aanwezigheid van een uitgebreid netwerk van openbare bibliotheken. De totale Nederlandse markt voor boeken bedroeg in 1990 ruim 1,6 miljard gulden. Daarvan wordt minder dan de helft, zo'n 700 miljoen gulden, aan publieksboeken, uitgegeven. De rest wordt besteed aan schoolboeken en dergelijke. De markt voor algemene boeken is in de jaren '80 gedaald. Uitgevers noemen daarvoor drie oorzaken: steeds meer boeken worden uitgeleend door bibliotheken, andere vormen van vrijetijdsbesteding worden belangrijker en de jeugd brengt meer tijd door voor de televisie. In 1991 stabiliseerde markt zich en voor 1992 verwachten de boekwinkels zelfs weer een lichte stijging. Het mooie weer van de afgelopen weken heeft echter roet in het eten gegooid, want bij mooi weer leest de Nederlander minder. De enige troost is dat hij dan ook minder tv kijkt.