Foto: DEN HELDER - Het bevel over de Nederlandse ...

Foto: DEN HELDER - Het bevel over de Nederlandse zeestrijdkrachten is gisteren van vice-admiraal jhr. H. van Foreest (links op de foto) overgenomen door schout-bij-nacht N.W.G. Buis (rechts), die vanaf half mei 1989 directeur personeel van de Koninklijke Marine was.

Van Foreest vertrekt naar de NAVO in Brussel. De bevelsoverdracht had een ceremonieel karakter. Op steiger 19 van de Nieuwe Haven in Den Helder stonden de Marinierskapel van de Koninklijke Marine en de Tamboers en Pijpers van het Korps Mariniers. Na de overdracht was er een defilé en voerden de formatie maritieme patrouillevliegtuigen van het type Orion en Lynx-helicopters een "fly-pass' uit. Daarna nam Van Foreest op traditionele wijze afscheid door zich in een sloep, bemand met commandanten van schepen naar het fregat Hr. MS Callenburgh te laten roeien, dat daarna de haven verliet. (Foto NRC Handelsblad / Chris de Jongh)