Crisis Venezuela leidt tot isolement Pérez

MEXICO-STAD, 13 JUNI. De voortdurende politieke crisis in Venezuela heeft de afgelopen dagen geleid tot een verscherping van het isolement waarin president Carlos Andrés Pérez verkeert. Temidden van aanhoudende geruchten over een op handen zijnde staatsgreep heeft de christen-sociale partij COPEI zich uit de regering teruggetrokken. President Pérez heeft zijn reis naar Rio de Janeiro, waar hij gisteren en vandaag de VN-top over milieu en ontwikkeling zou bijwonen, afgezegd.

De meest recente ontwikkelingen in Venezuela volgen op een week van continue demonstraties van studenten tegen het sociaal-economische beleid van de regering-Pérez. Sinds de mislukte poging tot staatsgreep op 3 februari zijn het de studenten geweest die het verzet tegen president Pérez gaande hebben gehouden. De studentenbetogingen, zowel in de hoofdstad Caracas als in andere steden in het land, leiden onveranderlijk tot vechtpartijen met de politie, die traangas en waterkanonnen inzet tegen de demonstranten.

De isolering van Pérez houdt gelijke tred met zijn impopulariteit. Een recente opiniepeiling van de onderneming Mecanálisis wees uit dat zestig procent van de Venezolanen het oneens is met het beleid van de president. Opvallend in de opiniepeiling was, dat bijna de helft van de Venezolanen de anti-democratische acties van de Peruaanse president Alberto Fujimori toejuicht.

Zestig procent van de ondervraagden is het oneens met het verbreken van de diplomatieke betrekkingen met Peru, zoals president Pérez na de "presidentiële' staatsgreep van Fujimori begin april heeft gedaan. Uit een peiling van de militaire inlichtingendienst DIM bleek overigens dat een veel groter aantal Venezolanen - 77,6 procent - meent dat er sinds 3 februari geen verbetering in de sociale problemen van het land is gekomen.

Het is met name binnen militaire kringen dat geruchten over een mogelijke nieuwe staatsgreeppoging de ronde doen. Het dagblad El Nacional publiceerde eind vorige week opmerkingen die aan minister van defensie generaal Fernando Ochoa Antich worden toegeschreven, en waarin deze tijdens een bijeenkomst met gepensioneerde militairen zou hebben gezegd dat er zich in het land “ofwel diepgaande hervormingen via een vreedzame weg voltrekken, ofwel veranderingen door middel van strijd”. Ochoa zou begin volgende maand zijn ontslag willen indienen, tenzij president Pérez hem vraagt aan te blijven. Het is in Venezuela gebruikelijk dat de minister van defensie elk jaar wordt vervangen.

    • Reinout Roscam Abbing