Benoeming

Ik wil zeker niet op alle slakken zout leggen, maar de lezers van deze krant mogen in het algemeen best wat zorgvuldiger worden voorgelicht over het beleid van Buitenlandse Zaken. Verificatie vooraf bij onze dienst Voorlichting kan wellicht daarbij behulpzaam zijn. Dat had zeker gegolden voor twee recente berichten in deze krant die eenvoudig onwaar zijn.

In NRC Handelsblad van 5 juni laat de redactie onder een vette kop de minister van buitenlandse zaken “opnieuw botsen” met de minister van defensie over militaire samenwerking met en in Oost-Europa. Ik was me van een dergelijk dispuut niet bewust en belde dus met collega Ter Beek. Die wist ook van niets.

In NRC Handelsblad van 6 juni in de rubriek "personalia' wordt de aanstaande benoeming gemeld van B.R. Bot, thans secretaris-generaal op Buitenlandse Zaken, tot nieuwe Nederlandse ambassadeur bij de EG. Daarbij wordt vermeld dat hij de opvolger wordt van ambassadeur Nieman. Voor deze "wordt nu een andere functie gezocht' nadat hij vorig jaar "in ongenade is geraakt' wegens zijn opstelling tegenover het Nederlandse ontwerpverdrag voor de Politieke Unie. Ook hier wordt de lezer iets wijs gemaakt dat correctie behoeft. Ambassadeur Nieman komt binnenkort aan het einde van zijn langer dan normale plaatsingstermijn. Zijn nieuwe standplaats, die zijn eigen voorkeur had, is hem gegund, mede uit waardering voor zijn grote inspanningen en verdiensten als EG-ambassadeur.

Het is niet de gewoonte voor uw krant het benoemingenbeleid voor ambassadeurs te verantwoorden. Ik maak daarop deze uitzondering, ter bescherming van de goede naam van de betrokkene.

Naschrift redactie

De opiniërende passage over ambassadeur Nieman in de personalia-rubriek van 6 juni berustte niet op gecontroleerde feiten. Waarvoor onze excuses.

    • Mr. H. van den Broek