Aandelen minder in trek na perikelen "Maastricht'

AMSTERDAM, 13 JUNI. Het Deense "nee' tegen het Verdrag van Maastricht en de groeiende bezwaren tegen de Europese eenheid in Duitsland hebben een duidelijke weerslag op de Europese effectenmarkten. Voor het eerst sedert 1983 is nu al de zomerstilte op de Amsterdamse effectenbeurs ingetreden. Beleggers stellen zich terughoudend op.

Het gebrek aan belangstelling van beleggers voor aandelen bereikte gisteren op de Amsterdamse beurs een hoogtepunt. De koersen kwamen nauwelijks van hun plaats, waarbij mede de deze week sterk gedaalde dollarkoers een rol speelde.

Econoom G. Keating van Credit Suisse First Bosten signaleert allereerst korte termijneffecten, zoals de golf die de afgelopen week door de Europese obligatiemarkten ging. Beleggers vluchtten uit de Zuideuropese obligatiemarkten en zochten hun toevlucht in Duits en Nederlands papier. Ook de koers van de D-Mark steeg.

Het nieuws dat Theo Waigel, de Duitse minister van Financiën, strikt zou vasthouden aan de convergentiekriteria van het Verdrag van Maastricht vergrootte eveneens de belangstelling voor het D-markblok. Vooral de Nederlandse staatsleningen met langere looptijd boekten deze week koerswinst. De jongste 8,25 procent staatslening, die in 2002 afloopt liep voorop bij de koerswinst.

Als de Ieren tijdens hun referendum in augustus tegen het Verdrag van Maatricht stemmen, wat onwaarschijnlijk lijkt, dan zullen we een versterking zien van deze trend, zo meent Keating.

Op lange termijn is de mislukking van Maastricht negatief voor de aanbodzijde van de gehele Europese economie. Vooral het vrije verkeer van goederen zal daardoor hinder ondervinden. Doorslaggevend hierbij is dat de gemeenschappelijke munt niet wordt gerealiseerd. Het bestaande Europees Monetair Stelsel heeft op het moment feitelijk een deflatoir effect, terwijl de verworvenheden van Maastricht (gemeenschappelijke markt, gemeenschapppelijke munt) expansief zijn, ofwel aanbodverhogend.

Het Europese bedrijfsleven zal op een breed front terrein prijs moeten geven als het Verdrag van Maastricht niet wordt uitgevoerd. Europese effectenportefeuilles zullen daardoor over een breed terrein moeten inleveren. Vermogensbeheerders die menen dat Maastricht op een mislukking uitloopt moeten daarom hun Europese belangen verminderen.

    • Paul Wessels