"55 Nederlanders extra naar Sarajevo'

ZAGREB, 13 JUNI. Minister Ter Beek (defensie) verwacht dat Nederland officieel zal worden benaderd voor de nieuwe humanitaire VN-taak in Sarajevo. Nederland zal daarvoor 55 militairen extra naar Joegoslavië moeten sturen, aldus overste H. Vermaas, commandant van het Nederlandse verbindingsbataljon in Joegoslavië. De minister kwam gisteravond in Zagreb aan voor een rondreis langs de Nederlandse eenheden.

Twee Nederlandse kwartiermakers arriveerden gisteren in de geteisterde stad vanuit Zagreb. Zeven Nederlandse militairen bleven vorige maand in Sarajevo achter toen het hoofdkwartier van de VN verplaatst werd naar Belgrado.

In het totaal zullen een kleine 2.000 VN-militairen naar Sarajevo worden gestuurd om het vliegveld te bewaken en voor noodtransporten open te stellen. Ook moeten de VN-militairen de voedsel- en medicijnkonvooien begeleiden en bewaken. Ter Beek wees erop dat aan de voorwaarden van het besluit van de Veiligheidsraad moet worden voldaan en een bestand in Sarajevo duurzaam moet worden gehandhaafd.

Morgen vertrekken nog eens vier Nederlandse kwartiermakers naar Sarajevo. Volgens overste Vermaas is het geen enkel probleem om hiervoor vrijwilligers te vinden. Ook Nederlandse militairen die Sarajevo moesten verlaten en wekenlang met hevig geweld geconfronteerd zijn geweest melden zich nu opnieuw.

Voor het nieuwe detachement voor Sarajevo zal het ministerie van defensie Satcom-apparatuur voor satellietverbindingen moeten aanschaffen. Radiofrequenties en PTT-lijnen geven onvoldoende resultaat. In een eerste gesprek met minister Ter Beek wees de Nederlandse commandant gisteravond op de moeilijkheden die de verbindingstroepen ondervinden in de vier sectoren in Kroatië waar zij actief zijn. De bestandslijnen zijn onduidelijk.

Pag 3: Troepen in Joegoslavië lopen meeste gevaar in "pink-zones'

Herhaaldelijk vinden nog beschietingen plaats en worden tegenstanders vermoord. Kleine groepjes militie houden VN-voertuigen tegen en soms worden de Nederlanders verrast door nieuwe versperringen op de weg.

Met name het werk in de pink-zones, daar waar de bestandslijnen niet samenlopen met de sectorgrenzen van de VN-bataljons, kunnen zich nog iedere dag gevaarlijke situaties voordoen. De ontwapening en hergroepering van de verschillende legereenheden verloopt volgens Vermaas traag.

Volgens kapitein W. van Rooijen, die de operaties hier leidt, hebben de Nederlandse verbindingseenheden zich vergist in de mogelijkheid om bestaande PTT-landlijnen te gebruiken. “Het is moeilijk verbindingen te leggen als je afhankelijk bent van mensen die elkaar niet zo aardig vinden. De uitkomst is dat we kunnen stralen via de satelliet maar dat is heel erg duur. Ook het gebruik van radio-apparatuur op AM-frequentie kent hier zijn begrenzingen”.

In Sarajevo hebben de Nederlandse militairen verbindingsapparatuur en voertuigen moeten achterlaten en onklaar gemaakt. Van Rooijen: “Dat kanibaliseren kostte ons veel moeite maar we moesten voorkomen dat de strijdende partijen er met onze spullen doorgingen”.

    • Willebrord Nieuwenhuis