Verhoging EG-uitgaven krijgt geen steun in de Tweede Kamer

DEN HAAG, 12 JUNI. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer verzet zich, met het kabinet, tegen het plan van de Europese Commissie om het plafond van de EG-uitgaven te verhogen van 1,20 procent tot 1,37 procent van het bruto nationaal produkt - bijna een miljard gulden in 1992. Volgens minister Kok (Financiën) bestaat in Brussel dringend behoefte aan een minister van financiën die bij de uitgaven de vinger aan de pols houdt.

Tijdens een vergadering van de Kamercommissies voor EG-zaken en Financiën noemde Kok de begrotingsplannen van de EG-Commissie “slecht onderbouwd” en “vaag”. De minister vroeg zich af of de armere EG-landen de extra hulp, die de Commissie hen wil verstrekken, kunnen absorberen. De zuidelijke lidstaten plus Ierland, krijgen via een "cohesiefonds' recht op extra hulp als alle lidstaten het Verdrag van Maastricht hebben geratificeerd.

Het Kamerlid Melkert (PvdA) noemde het een goede zaak dat de EG-ministers van financiën, tijdens hun beraad van jongstleden dinsdag, voor het eerst een “volwaardige rol” speelden bij de opstelling van de EG-begroting. Melkert noemde de verhouding tussen de interne EG-uitgaven en de EG-hulp aan Oost-Europa en Noord-Afrika “absurd”. En over de bijdrage aan de Britten, die Nederland jaarlijks “honderden miljoenen guldens” kost, zei hij dat het “afgelopen moet zijn” met die bijdrage.

Volgens Weisglas (VVD) gaat de EG-hulp aan de zuidelijke lidstaten en Ierland direct ten koste van de hulp aan Oost-Europa. Als de absorptieproblemen waarmee de structuurfondsen van de EG kampen, zich bij de Nederlandse ontwikkelingshulp zouden voordoen, zou de hele Kamer steigeren, aldus het VVD-Kamerlid. Volgens Van Middelkoop (GPV) presenteert de Europese Commissie Nederland nu de 'rekening van Maastricht'. Hij noemde de reactie van het kabinet “terecht terughoudend”.

Van de grote politieke partijen stelde alleen het CDA zich soepel op tegenover de EG, hoewel ook Kamerlid Van der Linden de stijging van de EG-uitgaven “formidabel groot” noemde. Een plafond van 1,2 procent van het bruto nationaal produkt gedurende vijf jaar is volgens hem echter beslist onvoldoende. Het CDA-lid pleitte voor meer eigen belastingmiddelen voor de EG, bovenop de douanerechten. Volgens Kok was Van der Lindens benadering echter “te soepel, te rekkelijk”. Het kabinet wil daarom, in ieder geval de komende twee, drie jaar, vasthouden aan een EG-uitgavenplafond van 1,2 procent.