Tandy in gevaar door malaise moederconcern

ROTTERDAM, 12 JUNI. De sluiting van alle 45 Tandy-winkels (computers) in Nederland lijkt onafwendbaar. Uit een vertrouwelijke toelichting van het Canadese moederconcern Intertan Inc. aan het middelmanagement van Tandy in Nederland, blijkt dat Intertan Inc. op de rand van faillissement balanceert.

Intertan Inc. moet 200 van zijn 1331 winkels sluiten om aan het einde van dit jaar zijn financiële verplichtingen te kunnen nakomen, zo staat in de toelichting. De directie schrijft over Intertan Inc., “dat de verwachte resultaten voor het vierde kwartaal haar financiële ratio's dermate zullen beïnvloeden dat zij op het einde van het kwartaal een van haar contractuele verplichtingen in het raam van haar kredietakkoorden niet zal kunnen nakomen.”

Derhalve is "medewerking' van "de financiële partners van het bedrijf' nodig, aldus Intertan. Gezien onder andere haar verwachte positieve cash flow verwacht Intertan hierbij geen problemen, zo schrijft ze. Die verbetering van de cash flow moet echter volledig komen van de verkoop van inventarissen, zo blijkt ook uit de toelichting. De winkelpanden van Tandy in Nederland kunnen niet worden verkocht omdat ze zijn gehuurd.

Bronnen binnen Tandy Holland vrezen dat als de banken geen genoegen nemen met de opbrengst van de sluiting van 200 winkels, er later nog meer zaken zullen worden gesloten. Het zwaartepunt van de sluitingen zal in Europa liggen, aldus de notitie van Intertan Inc. In Europa zijn alleen de winkels in Engeland succesvol. Die in Duitsland, België en Nederland doen het aanzienlijk minder goed, aldus Intertan.

Uit de notitie blijkt dat het met het héle concern Intertan (omzet vorig jaar: 750 miljoen Canadese dollar, 1,1 miljard gulden) slecht gaat. Het concern zegt te verwachten dat de verliezen in het vierde kwartaal "gevoelig' hoger zullen liggen dan was voorzien. De verliezen doen zich vooral voor in Europa en zijn het gevolg van lagere verkopen dan gepland (voorraadproblemen) en dalende winstmarges. Blijkbaar gaat het met de zaken van Intertan in Canada en Australië, de winstgebieden van Intertan, ook minder goed.

Bij Tandy in Nederland werken 185 mensen, waarvan 100 met een vast contract. Bestuurder Peter Boss van de Dienstenbond FNV heeft gisteren met zestig werknemers van Tandy in Utrecht overlegd. Dat heeft geleid tot een voorstel aan Intertan een eventuele sluiting van Tandy drie maanden uit te stellen, zodat naar een koper voor de winkels kan worden gezocht. “Ik heb namelijk niet de indruk dat Intertan zelf op zoek is naar een koper”, aldus Boss, die nooit eerder met Intertan te maken heeft gehad. “Volgens het personeel maakt het voorstel weinig kans maakt. Als op dinsdag de sluiting wordt bekend gemaakt, staan op woensdag al de vrachtwagens op de stoep, denken ze.”

In dat geval gaat Boss na 22 juni, als de details van de reorganisatie worden bekendgemaakt, met Intertan onderhandelen over een sociaal plan voor de werknemers van Tandy.