Simons sluit Boerhaavekliniek in Amsterdam

AMSTERDAM, 12 JUNI. De Boerhaave-kliniek in Amsterdam wordt gesloten en het Onze lieve vrouwe gasthuis (OLVG) moet fuseren met het Prinsengrachtziekenhuis. Dat staat in het vandaag gepresenteerde plan over de toekomst van de ziekenhuizen in de Amsterdamse regio. Staatssecretaris Simons heeft de aanbevelingen inmiddels overgenomen.

Volgens het plan, opgesteld onder leiding van voormalig staatssecretaris J.P.M. Hendriks, moet de fusie tussen het Prinsengrachtziekenhuis en het OLVG binnen een jaar afgerond zijn. Lukt dat niet, dan wordt ook het Prinsengrachtziekenhuis gesloten.

De voorzieningen van beide ziekenhuizen moeten worden samengevoegd en er komt een gezamelijk bestuur, directie en een medische staf. Beide ziekenhuizen moeten een plan maken waarin het Prinsengrachtziekenhuis wordt omgevormd tot een "low-care- voorziening', waarbij uitsluitend een beperkte diagnostiek, poliklinische behaling en eventueel dagbehandelingen worden verricht.

Eind vorig jaar kende staatsecretaris Simons nog een afzonderlijk bestaansrecht toe aan de Boerhaave-kliniek en het Prinsengrachtziekenhuis naast het veel grotere OLVG. In het onderzoek van Hendriks bleek dit evenwel niet haalbaar, aldus het ministerie van volksgezondheid.

Over de toekomst van de drie Amsterdamse klinieken is al jarenlang gediscussieerd. Volgens Simons scheppen de huidige plannen duidelijkheid voor de komende jaren. Het zelfstandig voortbestaan van kleinere ziekenhuizen met 75 tot 100 bedden is volgens hem niet langer mogelijk.