Schlesinger: rente in Duitsland niet lager

BONN, 12 JUNI. Een verlaging van de Duitse korte-termijn rente (nu 8 procent) zit er, hoe graag men dat elders ook zou willen, dit jaar waarschijnlijk niet in. Het is gezien de aanzwellende liquiditeitsgroei zelfs de vraag of de rente over een paar maanden niet omhoog moet.

Dat wil Bundesbank-president Helmut Schlesinger in elk geval niet uitsluiten. Optimistisch is hij wel over de perspectieven van de Duitse economie die volgens hem dit jaar met twee procent zal groeien.

De bank-president is echter bezorgd over de sterke stijging van de liquiditeit over de eerste vijf maanden van 1992. De doelstelling van de Bundesbank is om de geldhoeveelheid met niet meer dan 3,5 tot 5,5 procent te laten stijgen. Maar sinds begin dit jaar is het feitelijke percentage inmiddels (over mei) al “tussen 8 en 9” beland. Maar als die doelstelling in gevaar komt, kan het zijn dat de Bundesbank aan de rem trekt en de rente verder verhoogt. “Ik zeg niet dat het gebeurt, maar ik kan het niet uitsluiten”, waarschuwt Schlesinger.

Hoofdoorzaak is dat aan alle fronten te ruim krediet wordt opgenomen, door de overheden, de consumenten en ten behoeve van overnemingen en nieuwe bedrijfsvestigingen in Oost-Duitsland. Schlesinger: “Dat is goed voor de economische dynamiek, maar slecht voor de stabiliteit van de D-mark.” De ruime subsidiepolitiek, vooral voor de opbouw van de vroegere DDR, lokt op zichzelf weer leningen van overheden en nieuwe starters zonder eigen kapitaal uit. Subsidies gelden in een zesde van alle gevallen als impuls om vervolgens geld te lenen. Dat leidt behalve tot “overexpansie” aan liquiditeit ook tot voorwaarden-vervalsing op de kapitaalmarkt.

Oost-Duitsland, waarvoor een groot aantal steun- en subsidieregelingen bestaan en dat vorig jaar 140 miljard mark aan Westduitse transfers ontving (dit jaar een geschatte 180 miljard mark), moet daarom “zo snel mogelijk weg van de subsidie- en kredietkraan”, vindt Schlesinger. Het lopende hevige debat in de Bondsrepubliek over de belasting van rente-opbrengsten is slecht voor het spaarklimaat. “Misschien wordt er straks toch wel weer meer gespaard en daalt de kredietvraag ook”, hoopt hij.

    • J.M. Bik