Pronk leidt overleg over financiën

RIO DE JANEIRO, 12 JUNI. De Nederlandse minister van ontwikkelingssamenwerking, Pronk, is gisteravond benoemd tot voorzitter van de werkgroep die een oplossing moet zien te vinden voor de financiële vraagstukken van de "wereldmilieutop' (UNCED) in Rio de Janeiro. De financiële kwestie is een van de grootste obstakels voor het welslagen van de conferentie.

Het overleg over de financiële consequenties van een mondiaal milieubeleid zit nog steeds muurvast. Ambtelijke werkgroepen en de plenaire vergadering slaagden er na twee doorwaakte nachten niet in een doorbraak te forceren. Het gaat daarbij vooral om de vraag in hoeverre de rijke landen hun ontwikkelingshulp moeten opvoeren, en op welke termijn.

De meeste landen zijn het in principe eens met het opvoeren van hun officiële ontwikkelingshulp (ODA) tot 0,7 procent van het bruto nationaal produkt, de norm die de VN-hanteert, en waaruit de mondiale strategie voor "duurzame ontwikkeling' (Agenda 21) gefinancierd zou kunnen worden. Zij verschillen echter van mening over de vraag wanneer dat niveau moet zijn bereikt: in het jaar 2000, eerder, of mogelijk ook later. Daarbij speelt ook de vraag welk bedrag de rijke landen op tafel moeten leggen om een snel begin te kunnen maken met de uitvoering van Agenda 21, dat de periode moet dekken tot de ODA op het gevraagde niveau is.

Gesprekken tussen Pronk met onder meer de Japanse minister van mondiale milieukwesties en de Amerikaanse delegatieleider William Reilly brachten vannacht nog geen oplossing. Aangenomen wordt dat de financiële onderhandelingen zullen voortduren tijdens de conferentie van staatshoofden en regeringsleiders van het komende weekeinde.

    • Hans Steketee