Libië zet campagne tegen Arabieren voort

TRIPOLI, 12 JUNI. Voor de derde achtereenvolgende dag worden er in de Libische pers artikelen gepubliceerd die wijzen op een wijzing van de buitenlandse politiek van het Noordafrikaanse land. Maar het is nog niet duidelijk of Libië ook bereid zal zijn de twee burgers uit te leveren die door de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk worden verdacht van betrokkenheid bij de aanslag op de Boeing 747 van PanAm boven Lockerbie.

Een serie artikelen in een extra-editie van al-Jamahiriya, de krant van de revolutionaire comités, maakt een wanhopige balans op van de afgelopen 23 jaar. Libië zou zijn olierijkdommen hebben opgeofferd aan de zaak van de Arabische eenheid, terwijl andere Arabieren in het Westen vrienden zochten.

“Het Westen klaagde ons aan dat we terroristen waren, en de eersten die dat geloofden, waren onze Arabische broeders”, staat in een artikel. En een ander stuk meldt: “Onze eigen belangen moeten boven alle andere prevaleren, en wij moeten bondgenootschappen aangaan met degenen die onze belangen dienen.” Ook wordt voorgesteld goederen te boycotten uit Arabische landen die meedoen aan de VN-sancties.

Diplomaten in Tripoli denken dat de perscampagne de publieke opinie moet voorbereiden op een radikale ommezwaai in de buitenlandse politiek en een opening jegens het Westen tijdens het Algemene Volkscongres, het Libische parlement, dat morgen zijn jaarlijkse zittingsperiode begint. Aangenomen wordt dat de Libische leider, kolonel Muammar Gaddafi, een aantal van de artikelen zelf geschreven heeft. Hij wordt in de publikaties persoonlijk aangevallen wegens zijn panarabische houding. Imams hebben die kritiek in hun preken overgenomen.

Een Europese ambassadeur verklaarde dat Libië waarschijnlijk alle eisen van de VN-resoluties zal inwilligen, behalve de uitlevering. Andere diplomaten verklaarden dat Libië zich al voorbereidt op de mogelijkheid van een proces in het buitenland. Hooggeplaatste Libische ambtenaren zouden al hebben geïnformeerd naar Britse verhoortechnieken en gerechtelijke procedures. (Reuter, AP)