Kamer staat achter Andriessen inzake Aldel

DEN HAAG, 12 JUNI. Een meerderheid in de Tweede Kamer kan zich vinden in de opstelling van minister Andriessen (Economische Zaken) in de onderhandelingen met Hoogovens over de aluminiumsmelterij Aldel in Delfzijl, een onderdeel van het Hoogovens-concern.

Hoogovens wil dat de prijs die Aldel voor energie betaalt in de toekomst wordt gekoppeld aan de prijs van aluminium. Dat gaat de Gasunie en minister Andriessen te ver. Zij willen hooguit denken aan koppeling aan de kolenprijs. Die zal naar verwachting stabieler en lager zijn dan de huidige koppeling aan de olieprijs. Bij blijvende onenigheid over een energie-contract staat het voortbestaan van Aldel - waar ruim 700 mensen werken - op de tocht.

De besprekingen zijn opgeschort, maar Hoogovens heeft de deur niet dichtgeslagen. Dat zei Andriessen gisteren in de vaste kamercommissie voor Economische Zaken. Hij zei 50 miljoen gulden voor de nieuwe investering te hebben geboden tijdens de onderhandelingen.

Andriessen wees erop dat de Europese Commissie een lage prijs voor energie zal beschouwen als concurrentievervalsing. Ook wil hij Hoogovens tegemoetkomen door een fiscale zone in te stellen. Met staatssecretaris Van Amelsvoort (Financiën) wordt die mogelijkheid voor Groningen serieus onderzocht. Maar de bewindsman waarschuwde ervoor dat men hiervan “niet te grote verwachtingen moet hebben”.

Om Aldel te laten voortbestaan is een investering van meer dan 500 miljoen gulden in de verouderde fabriek nodig. Toen Aldel in 1966 werd opgericht kon Hoogovens profiteren van de goedkope (geheime) “potjesgas-regeling” voor Aldel. Het betreffende contract loopt in 1998 af.

Andriessen wil de kat daarom uit de boom kijken. Voor een aantal aluminiumsmelterijen in Europa lopen de energiecontracten in 1995 af. Als de overheden in andere landen de smelterijen tegemoet komen - en de Europese Commissie dat accepteert - dan komen de kaarten anders te liggen.