Kamer: 200 miljoen voor infrastructuur

DEN HAAG, 12 JUNI. Het kabinet wil dit jaar 200 miljoen gulden uittrekken om de infrastructuur in de gemeenten en provincies te versterken.

Het geld is afkomstig uit de meevaller in de aardgasexport. Dat zei staatssecretaris De Graaff-Nauta gisteren in een overleg met de Kamercommissie van binnenlandse zaken over het afstoten van taken van het rijk naar gemeenten en provincies. Tijdens het overleg zei de staatssecretaris dat dit aanbod aan de lagere overheden het niet halen van de bezuinigingsdoelstelling compenseert die het kabinet zich heeft gesteld in het kader van de decentralisatie. Het is niet meer dan een tijdelijke oplossing. Een Kamermeerderheid toonde zich bezorgd over de geringe voortgang die wordt gemaakt bij het afstoten van rijkstaken.