EZ wil verzet tegen vrije markt Europese energie

ROTTERDAM, 12 JUNI. De produktie- en distributiebedrijven voor elektriciteit en aardgas moeten een gezamenlijke strategie uitstippelen tegen de plannen van de Europese Commissie om de energiemarkt in Europa volledig te liberaliseren.

Dit pleidooi hield minister Andriessen (economische zaken) gisteren in Arnhem, bij de installatie van EnergieNed, een nieuwe organisatie waarin de energie-distributiebedrijven zijn gebundeld. De energie-distributiebedrijven zijn overigens voor liberalisering van de Europese energiemarkt omdat die tot lager prijzen voor de consument zal leiden.

Volgens Andriessen doet het de Nederlandse positie geen goed als de produktiebedrijven (elektriciteit en aardgas) een ander geluid laten horen dan de distributiesector (de gemeentelijke energiebedrijven, verenigd in EnergieNed). “Brussel schiet handig door het verdeelde Nederlandse veld heen”, zei de minister.

Andriessen deelt de kritiek van de Gasunie en de Samenwerkende Elektriciteits-Produktiebedrijven (Sep) op de plannen van Cardoso e Cunha, de Europese commissaris voor energiezaken, om de interne markt in de EG ook voor energieprodukten volledig vrij te maken. Dat betekent ook het afbreken van nationale monopolieposities op de produktie en verkoop van aardgas en elektriciteit, die nu nog in handen zijn van nationale organisaties als de Gasunie en Sep en hun zusterorganisaties in de EG-lidstaten. Commissaris Cardoso's belangrijkste drijfveer is de bevordering van concurrentie, waarvan hij een verlaging van prijzen verwacht.

Minister Andriessen en de Gasunie vrezen dat door een sterkere concurrentie het systeem van lange termijncontracten voor de afzet van aardgas in gevaar komt. Dat zou de zekerheid voor maatschappijen die op de Noordzee de kleine gasvelden exploiteren, verminderen. Deze maatschappijen hebben nu een gegarandeerde afzet omdat de Gasunie al het in Nederland geproduceerde aardgas opkoopt.

De voorzitter van EnergieNed, ing. D. van de Weerd, betuigde gisteren echter opnieuw steun aan de Brusselse liberaliseringsplannen, omdat de consument daarvan kan profiteren. Als er meer aanbieders op de markt komen is het mogelijk voordeliger contracten af te sluiten, aldus Van de Weerd. Hij wil alvast op de komst van de vrije markt inspelen door in 1994 een korter lopend contract tussen de Nederlandse gasdistributiebedrijven en de Gasunie af te sluiten dan het huidige contract met een looptijd van 15 jaar. EnergieNed kan ook over de Nederlandse grenzen kijken of daar goedkopere gascontracten zijn af te sluiten, zei Van de Weerd. Ook wil EnergieNed voordeliger gas- en elektriciteitscontracten nastreven door de koppeling tussen de gas- en de olieprijs ter discussie te stellen, zoals Europees Commisaris Cardoso e Cunha ook al eens heeft voorgesteld.

EnergieNed is tevreden met de eerste resultaten van het Milieu Actie Plan van de distributiebedrijven, dat vorig jaar van start ging. Door energiebesparingsacties in het kader van dit plan is vorig jaar de emissie van CO2 met 768.000 ton afgenomen, dat is 90 procent van de doelstelling voor het eerste jaar. De vermindering van de CO2-uitstoot is vooral te danken aan het succes van de warmte-krachtprojecten (elektriciteitsopwekking gecombineerd met het gebruik van de restwarmte).