Extra beraad over minder kernwapens

WASHINGTON, 12 JUNI. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, James Baker, heeft vanavond een ingelaste ontmoeting in Londen met zijn Russische collega, Andrej Kozyrev, om alsnog overeenstemming te bereiken over een verdere reductie van de arsenalen strategische kernwapens. Besprekingen eerder deze week in Washington leverden nog onvoldoende toenadering tussen de twee ministers op.

Begin volgende week komt de Russische president, Boris Jeltsin, naar Washington voor een ontmoeting met zijn Amerikaanse ambtgenoot, Bush. Beide presidenten zouden een akkoord over die wapens goed kunnen gebruiken, gezien de politieke omstandigheden waarin ze verkeren. Baker heeft er daarom van afgezien om zijn president naar Rio de Janeiro te vergezellen.

Het beoogde akkoord zou aanzienlijk verder gaan dan het vorig jaar door de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten getekende START-akkoord en zou de voorraden strategische wapens op het laagste niveau in vijftien jaar brengen. Het grootste struikelblok in de onderhandelingen is de Amerikaanse wens dat de Russen al hun zware raketten met meer dan één kernkop ontmantelen. Ook in de Verenigde Staten zelf groeit de kritiek op deze opstelling, aangezien de Verenigde Staten hun grote aantallen strategische kernwapens op onderzeeërs niet in de voorgenomen reductie willen betrekken. Deze critici wijzen erop dat deze opstelling, die volgens hen getuigt van een achterhaalde Koude-Oorlogmentaliteit, ertoe kan leiden dat Jeltsin onder toenemende druk kan komen te staan van die politieke krachten die zich verzetten tegen zijn politiek van economische hervormingen. Het is nu niet de tijd om prioriteit te geven aan wapensystemen die nauwelijks meer een bedreiging vormen voor de Verenigde Staten, aldus de tegenstanders van de opstelling van de Amerikaanse regering. (Reuter, AFP)