Dr. D.W. Steenhuis procureur-generaal in Leeuwarden

Dr. D.W. Steenhuis (48) wordt op 1 augustus 1992 procureur-generaal bij het gerechtshof in Leeuwarden.

Hij is de opvolger van mr. H. Addens die dan met pensioen gaat. Dato Willem Steenhuis, die in Groningen studeerde, was daar medewerker van de - later omstreden - criminoloog prof.dr. W. Buikhuizen. Buikhuizen, die in 1973 directeur werd van het Wetenschappelijk onderzoek- en documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van justitie, haalde zijn vroegere assistent Steenhuis in 1975 naar Den Haag. Daar werd Steenhuis hoofd van het WODC. Zeven jaar was hij aan het centrum verbonden. In 1982 werd hij plaatsvervangend officier in Den Haag. Het jaar daarop werd Steenhuis advocaat-generaal bij het hof in Leeuwarden. Sinds 1990 trad hij op als hoofd van de centrale directie wetenschapsbeleid van het ministerie van justitie.