Door onze verzorgingsstaat bestaan er ...

Door onze verzorgingsstaat bestaan er nauwelijks welvaartsverschillen tussen provincies. Er bestaan alleen nog verschillen in de wijze waarop deze welvaart is verkregen; door werk of een uitkering.

Ronald J. Stoffelsma, Rijksuniversiteit Groningen

Bij de houding van de Nederlandse bevolking ten opzichte van etnische minderheden worden de begrippen tolerantie en onverschilligheid vaak ten onrechte met elkaar verward.

W.L. Manson, Rijksuniversiteit van Amsterdam

De gevolgen van de emancipatie laten zich vergelijken met die van een functieverhoging: achter de glanzende façade wacht een uitgebreider takenpakket.

A.C.H.M. van Dinther-Janssen, Vrije Universiteit Amsterdam