Deelstaten herhalen eisen; "Maastricht' in Duitsland in problemen

BONN, 12 JUNI. Het debat in Duitsland over de ratificatie van het Verdrag van Maastricht is nog heftiger geworden. De Duitse deelstaten dreigen de tekst over de Europese Politieke Unie (EPU) in de Bondsraad af te stemmen als zij te veel eigen bevoegdheden in Europa verspelen.

In een open brief hebben ruim zestig hoogleraren economie ernstig bezwaar gemaakt tegen de huns inziens te vage afspraken van het verdrag over de Economische en Monetaire Unie (EMU).

De in meerderheid door de SPD geregeerde Duitse Länder willen met hun harde dreigement voorkomen dat eigen bevoegdheden die zij hebben op terreinen als onderwijs, sociale zaken en financieel beleid zonder hun instemming door de regering in Bonn naar Brussel kunnen worden overgeheveld. Zij weten zich in hun opvatting weliswaar gesteund door een meerderheid van CDU/CSU en SPD in de Bondsdag, en door kanselier Kohl, maar minister Klaus Kinkel (buitenlandse zaken) en zijn FDP hadden er steeds bezwaar tegen gemaakt dat het buitenlands-politieke primaat van Bonn zou worden uitgehold door de deelstaten in de Bondsraad een grondwettelijk medebeslissingsrecht te geven.

De FDP lijkt nu onder druk van het dreigement door de knieën te gaan: de Bondsraad zal in een later deze maand te publiceren ontwerp-grondwetswijziging een “maatgevende” stem krijgen in Europese beslissingen die de bevoegdheden van de Länder raken, heette het gisteren na nader overleg van Bondsdagspecialisten.

In haar open brief noemt de groep Duitse economen het EMU-verdrag op belangrijke punten “ongeschikt” om de gekozen doelstellingen te bereiken. Zij maakt bezwaar tegen de voorgenomen abrupte overgang, in 1996 of 1998, naar één Europese munt. De toelatingscriteria van de EMU kunnen dan onder politieke druk wel eens minder stringent worden gehanteerd, vreest zij. Bovendien is de onafhankelijkheid van de geplande Europese centrale bank niet duidelijk genoeg geregeld.

In Frankrijk heeft de Senaat zich gisteren met ruime meerderheid voor ratificatie van het Verdrag van Maastricht uitgesproken. De steun onder de bevolking neemt intussen af, al blijven de voorstanders ruim in de meerderheid.

In Florence herhaalde Europees commissaris sir Leon Brittan gisteren de uitspraken van Commissie-voorzitter Delors dat de Commissie bereid moet zijn bepaalde bevoegdheden terug te geven aan de lidstaten. Daarmee moet het dagelijkse bestuur van de Gemeenschap aantonen dat zij niet uit is op het vergaren van zoveel mogelijk macht uit eigenbelang.